"Bir meyve, bir çiçek, bir ışık gibi küçücük bir ihsan, bir nimet, bir rızık, bir küçük ayna iken, tevhidin sırrıyla birden bütün emsaline omuz omuza verip ittisal ettiğinden..." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Yani: 'Ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en ziyade faziletli ve kıymetli sözleri, Lâ ilâhe illâllah kelâmıdır.'"

"Evet, bir meyve, bir çiçek, bir ışık gibi küçücük bir ihsan, bir nimet, bir rızık, bir küçük ayna iken, tevhidin sırrıyla birden bütün emsaline omuz omuza verip ittisal ettiğinden, o nevi büyük aynaya dönüp, o nev'e mahsus cilvelenen bir çeşit cemâl-i İlâhîyi gösterir. Ve fâni, muvakkat olan güzellikle, bâki bir nevi hüsn-ü sermedîyi irâe eder."(1)

Bir asker, komutanına olan intisabı ve itaati sayesinde bütün orduyu arkasında zahir bir kuvvet olarak bulur. Hatta komutanın bütün haysiyet ve haşmetini üzerinde gösterip ilan eder. O asker kendi zatı itibari ile gayet aciz ve çok zayıf bir şahıs iken bu intisab ile bir ordu kuvvetinde oluyor.

İşte o askerin komutanına olan intisabı ve bağlılığı tevhidi temsil ediyor. Yani mü’min zatında gayet aciz ve zayıf iken, tevhid ipi ile Allah’ın sonsuz kudret ve gınasına bağlanıyor, hadsiz bir kuvvet ve kudrete sahip oluveriyor.

Aynı mâna cemal ve kemal için de caridir. Yani meyve, çiçek ve küçük bir ışık huzmesi, zatı itibarı ile gayet âdi ve basit olabilir, ama Allah’ın sonsuz cemal ve kemaline ayna olma noktasından kâinat kadar büyük ve azim bir işe vesile oluyorlar. Hatta bazen bir meyvede görülen tevhid mânası, kâinattan daha tesirli ve daha beliğ olabiliyor. Zira ehadiyet sırrı ile küçük bir eser, büyük bir eser kadar san’atlı ve kıymetlidir. Allah harika san’atını, kâinatın en küçük bir parçasında da yaratmıştır.

(1) bk. Şualar, İkinci Şua, Birinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...