"Bir meyve, bir çiçek, bir ışık gibi küçücük bir ihsan, bir nimet, bir rızık, bir küçük ayna iken, tevhidin sırrıyla birden bütün emsaline omuz omuza verip ittisal ettiğinden..." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Yani: 'Ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en ziyade faziletli ve kıymetli sözleri, Lâ ilâhe illâllah kelâmıdır.'"

"Evet, bir meyve, bir çiçek, bir ışık gibi küçücük bir ihsan, bir nimet, bir rızık, bir küçük ayna iken, tevhidin sırrıyla birden bütün emsaline omuz omuza verip ittisal ettiğinden, o nevi büyük aynaya dönüp, o nev'e mahsus cilvelenen bir çeşit cemâl-i İlâhîyi gösterir. Ve fâni, muvakkat olan güzellikle, bâki bir nevi hüsn-ü sermedîyi irâe eder."(1)

Bir asker, komutanına olan bağlılığı sayesinde bütün orduyu arkasında zahir bir kuvvet olarak bulur. Hatta komutanın bütün haysiyet ve haşmetini bu bağlılık sayesinde üzerinde gösterip ilan eder. O asker kendi zatı itibari ile gayet aciz ve zayıf iken, yani bir tek şahıs iken bu intisap ile bir ordu kuvvetinde oluyor.

İşte askerin komutanına olan irtibatı ve bağlılığı tevhidi simgeliyor. Yani mümin zatında gayet aciz ve zayıf iken tevhit ipi ile Allah’ın sonsuz kudret ve gınasına bağlanıyor ve hadsiz bir kuvvet ve kudrete sahip oluveriyor. Aynı mana cemal ve kemal içinde caridir.

Yani meyve, çiçek ve küçük bir ışık hüzmesi, zatı itibarı ile gayet adi ve basit olabilir, ama Allah’ın sonsuz cemal ve kemaline işaret ve ayna olma noktasından kainat kadar büyük ve azim bir işe vesile oluyorlar. Hatta bazen bir meyvede görülen tevhit manası (okunaklı olması açısından) kainattan daha tesirli ve daha beliğ olabiliyor. Zira ehadiyet sırrı ile küçük bir eser büyük bir eser kadar sanatlı ve değerlidir. Allah kainatın değer ve sanatını en küçük bir parçasında da yaratmıştır.

(1) bk. Şualar, İkinci Şua, Birinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...