"Bir saatlik içtima için on sene kadar bir masraf yapılıyor." cümlesini saat ve sene tabirleri ile birlikte açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nasıl resmi bayramlarda bir saat protokol geçidi için, okullar günlerce hazırlık ve masraflar yaparlar. Aynı şekilde bahar mevsimi ve kainatta da, resmi geçitte olduğu gibi az bir müddet varlık aleminde, Allah’ın isim ve sıfatlarını göstermek için, çok masraf ve icatlar ile yaratılırlar; sonra varlık sahnesinde manalarını kısa bir müddet gösterip çekilirler.

Mesela; bir çiçeğin teşekkülü için, bütün kainat çarkları döner, güneş, su, toprak, hava gibi külli unsurlar, o çiçeğe hizmet eder. Adeta bütün mahlukat o çiçeğin büyümesi için etrafında pervane gibi döner. Yani bu açıdan bakarsak, o çiçek çok masraf ve büyük hizmetlerden sonra hasıl olur.

Ama bu çiçek, çok kısa bir müddet hayatta ve varlık sahnesinde kalır. Çiçek üstündeki asıl maksat; Allah’ın isim ve sıfatlarının tezahür edip, kendisini ifade etmesidir. Bu yüzden bir an bir müddet, bu hikmet için kafidir, çok uzun zamana ihtiyaç yoktur. Tıpkı resmi geçitlerin, beş on dakika protokolün önünden geçmesi gibi.

İşte Üstad'ın, bir saat ile on sene tabirleri bu maksada işaret ediyor. Burada bir saat tabiri hayat sahiplerinin varlık sahnesinde az kalmalarına işaret ediyor; beş on sene masraf ise hayatın yaratılmasındaki mucize ve harika işlere işaret ediyor. Zira bir hayatın teşekkülü, kainatın teşekkülü kadar zahmetli ve masraflıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...