"Bir saatlik içtima için on sene kadar bir masraf yapılıyor." cümlesini saat ve sene tabirleri ile birlikte açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nasıl ki resmî bayramlarda bir saat protokol geçidi için, okullar, askerler ve resmi dairelerin bazıları günlerce hazırlık ve masraflar yaparlar. Aynı şekilde Allah’ın isim ve sıfatlarını göstermek için, çok masraf ve icatlar ile yaratılan mahluklar, varlık sahnesinde mânalarını kısa bir müddet gösterip çekilirler.

Meselâ; bir çiçeğin teşekkülü için, bütün kâinatın çarkları döner; güneş, su, toprak, hava gibi küllî unsurlar, o çiçeğe hizmet eder. O çiçek çok büyük masraflardan ve büyük hizmetlerden sonra hâsıl olur.

Ama bu çiçek, çok kısa bir müddet hayatta ve varlık sahnesinde kalır. Allah’ın isim ve sıfatları onda tezahür eder; sonra solarak varlık sahasından çekilir.

İşte Üstad'ın, bir saat ile on sene tâbirleri bu maksada işaret ediyor. Burada bir saat tâbiri hayat sahiplerinin varlık sahnesinde az kalmalarına işaret ediyor; beş on sene masraf ise hayatın yaratılmasındaki mu’cize ve hârika işlere işaret ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...