"Bir saatlik içtima için on sene kadar masraf yapılıyor. Demek bu vaziyetler maksud-u bizzat değiller. Bir temsildir, bir taklittirler. O zat mucize ile yapıyor, ta suretleri alınıp terkip edilsin ve neticeleri hıfzedilip yazılsın." Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, görüyorsun ki, her saat, senin aklın kabul etmediği o tebdil-i diyar gibi çok inkılâplar, tebdiller oluyor. Şu toplanmak, dağılmak ve şu hallerden anlaşılıyor ki, bu görünen sür'atli içtimalar, dağılmalar, teşkiller, tahripler içinde başka bir maksat var. Bir saatlik içtima için on sene kadar masraf yapılıyor. Demek bu vaziyetler maksud-u bizzat değiller. Bir temsildir, bir taklittirler. O zat mucize ile yapıyor, ta suretleri alınıp terkip edilsin ve neticeleri hıfzedilip yazılsın. Nasıl ki manevra meydan-ı imtihanının herşeyi kaydediliyordu ve yazılıyordu. Demek, bir mecma-ı ekberde, muamele bunlar üzerine devam edip dönecek. Hem bir meşher-i âzamda daimî gösterilecek. Demek şu geçici, kararsız vaziyetler, sabit suretler, bâki meyveler veriyorlar."(1)

Dünyadaki değişim ve dönüşümün çok hikmetleri var. Bunlardan en önemlisi, Allah, isim ve sıfatlarının tecellilerini gösterip ilan etmek için, mevcudatı sürekli değiştirip tazelendiriyor, ta ki dikkatler bu merkezde toplansın. Malum sinema sahnelerinin sürekli değişmesi hem maksadı göstermek, hem de seyircilerin dikkatini çekmek içindir. Yoksa tek ve sabit bir manzara, bir müddet sonra seyircileri sıkar ve bıkkınlık verir ve maksat ülfet perdesi altında gizlenmeye başlar.

Diğer bir hikmet ise; varlık sahnesine girmeyi bekleyen mevcudatlara yer açmak ve onların zaman sahnesine çıkmasını temin etmek için, sürekli değiştirip tazelendiriyor. Manasını gösterip gidenlerin kaydedilmesi ise, diğer bir alemde bir levha ve manzara olarak gösterilebilmesi içindir. Demek her şeyin resimlerinin çekilmesi ve bir levha suretinde kaydedilmesi, bir cihetle o manzaraların beka kazanması ve daimi olma halleridir. Yani ahiret aleminde hatıra ve müze şeklinde muhafaza ediliyorlar. Yazmak ve muhafaza etmek ahiret içindir.

Taklit ve temsil tabirinde ise, Allah bu dünyayı ahiret için bir vitrin yapmış, burada numunelerini yani ahirette yapacaklarının taklit ve temsillerini gösteriyor ki; asıllarına karşı bir merak ve iştiyak uyansın. Yani dünya ahiretin bir taklidi ve temsilidir demektir.

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, Onuncu Suret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...