"Bir zaman, ihtiyarlığın başlangıcında, Eski Said’in gülmeleri Yeni Said’in ağlamalarına inkılâp ettiği hengâmda,.." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bir zaman, ihtiyarlığın başlangıcında, Eski Said’in gülmeleri Yeni Said’in ağlamalarına inkılâp ettiği hengâmda, Ankara’daki ehl-i dünya beni Eski Said zannedip oraya istediler, gittim. Güz mevsiminin âhirlerinde Ankara’nın benden çok ziyade ihtiyarlanmış, yıpranmış, eskimiş kal’asının başına çıktım. O kale, tahaccür etmiş hâdisât-ı tarihiye suretinde bana göründü."(1)

Gençlik döneminde hayat toz pembe olur, gaflet yoğun bir şekilde hükmettiği için, insanın gerçekleri görmesini engeller. Ağlanacak hâline güler, gülünecek hâline ağlar gibi bir şaşkınlık dönemidir gençlik.

İnsan, ancak gençliğin verdiği enerjiyi kaybedip kabre doğru yuvarlandığında uyanır, ama o zaman iş işten geçmiş demektir. Üstadımız kendi üzerinden bu genel geçer duruma işaret ediyor.

Bu cümledeki "Eski Said’in gülmeleri"nden maksat, Üstad Hazretlerinin gençlik dönemidir. Gençlik dönemi her ne kadar ibadet ve hayırda da geçse, ihtiyarlık dönemine göre daha gafletli daha sathidir. Çünkü ihtiyarlık döneminde insanın dünyaya olan bağları zayıflar, sıhhati gider ve insan kendini ölüm ve kabre daha yakın hisseder. Bu herkes için genel bir kaidedir.

Yoksa “Eski Said’in gülmeleri” ibaresi, gafletli ve günahlı bir yaşama işaret ediyor değildir. Üstad Hazretleri gençliğinde de çok iffetli ve takva sahibi birisi idi.

“Yeni Said’in ağlamaları” ise, gençliğin o göreceli gaflet ve sathiliğine bir hayıflanmadır...

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Altıncı Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...