Fihristteki "Bilhassa 'Hücumat-ı Sitte' içerisinde Eski Said’in şiddetli lisanı karıştığı için en has ve en sadık kardeşlerime mahsustur." ifadeleri nasıl anlaşılabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Fakat şu risaleler tamamıyla Kur’an’a sadık olanların ellerine verilebilir. Bid’a ve dalalete taraftar veya siyasetçiliğe müptela olanların ellerine vermemek gerektir. Bilhassa 'Hücumat-ı Sitte' içerisinde Eski Said’in şiddetli lisanı karıştığı için, en has ve en sadık kardeşlerime mahsustur. Şimdilik hakkı dinlemek ve kabul etmek istidadında olmayanlara gösterilmemesini tavsiye ediyorum. Hem de 'İşarat-ı Seb’a', 'Hücumat-ı Sitte' gibi şimdilik havassa mahsustur."(1)

“Şiddetli lisanın karışması” ifadesi, Üstadımızın Risale-i Nur'da alışılagelmiş yumuşak üslubun yerine Hücumat-ı Sitte'de sert bir üslubun kullanılmasıdır. Gerçekten Hücumat-ı Sitte'de üslup çok sert bir şekilde kullanılmıştır.

Bu yüzden bu Risalenin, hakkı dinlemek ve kabul etmek istidadında olmayanlara gösterilmemesi daha uygun olur. Özellikle ırkçılık konusunda Üstadımız çok sert bir üslup kullanmıştır.

(1) bk. Fihrist.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...