Birinci Mevkıf’ın başındaki ayetin yerini, mealini ve bu mevkıfla münasebetini açıklar mısınız? Ayrıca ayetten sonra zikredilen cümle-i tevhidiyenin kısa bir mealini alabilir miyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ayet-i kerime Enbiya suresinin yirmi ikinci ayetidir ve meali şöyledir:

"Eğer ikisinde (yerde ve gökte) Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de kesinlikle fesada uğrardı (düzenleri bozulurdu). Arşın Rabb'i olan Allah, onların niteledikleri şeylerden münezzehtir." (Enbiya, 21/22)

Bu Söz baştan sona kadar tevhid dersi vermektedir. Ayet-i kerimede tevhid nazara verilmekte, yer ve gökteki nizamın buna delil ve şahit olduğuna işaret edilmektedir.

Bu ayet-i kerimenin hakikatini dersin tamamına ayrı ayrı tatbik edebiliriz. Yani, bir zerre, bir hücre, bir insan, dünya ve nihayet bütün bir kâinat ayrı ilahların tasarrufunda olsalardı, fesada giderlerdi, yani nizamları bozulurdu.

Tevhid cümlesinin kısa bir manası:

Allah’tan başka ilah (hak Ma’bud) yoktur.

Allah birdir.

Şeriki (ortağı) yoktur.

Mülk umumen onundur.

Hamd onun içindir, ona mahsustur.

Hayatı, ölümü o verir.

Allah hayat sahibidir ve hayatı daimîdir.

Bütün hayır onun elindedir.

O her şeye kadirdir.

Dönüş ancak onadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...