Mağrib ve işâ ortasında otuz üçer defa okunması çok faziletli bulunan ayetler hangileridir? Bunları akşam namazını kılmadan okuyabilir miyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada beş ayet-i kerîme mevcuttur. Üstad'ımızın ayetlerin bir kısmını aynen bir kısmını ise ayetten iktibas suretinde verdiği şekliyle okunmalıdır. Bunlar:

1. “Karanlıklar içinde niyaz etti: ‘Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum.’(Enbiyâ, 21/87)

2. “Rabbine şöyle niyaz etmişti: ‘Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin.’(Enbiyâ, 21/83)

3. “Eğer senden yüz çevirecek olurlarsa de ki: 'Allah bana yeter. Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. Yüce Arşın Rabbi odur.' (Tevbe, 9/129)

4. “Allah bana yeter; o ne güzel vekildir.” (Âl-i İmrân, 3/173)

5. “Havl ve kuvvet, ancak her şeyden yüce ve nihayetsiz azamet sahibi olan Allah’a aittir.” (Buhârî, Meğâzî: 38; Müslim, Zikr: 44-46)

6. Baki kalan ancak sensin, Ey Baki. Baki kalan ancak sensin, Ey Baki.

7. (Kur’ân) iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir şifadır.” (Fussilet, 41:44)

Üstad'ımız bu ifadeleriyle burada geçen ayet-i kerîmeleri kastetmektedir. Sadece Birinci Lem'a'daki ayet-i kerîme değildir. Dolayısıyla burada bulunan beş ayet-i kerîme, bir hadis-i şerif ve Nakşilerin bir hatmesi olan "Ya Baki Entel Baki, Ya Baki Entel Baki" beraber okunur.

Buna göre bu ayetler; Birinci Lem'a'dan Dördüncü Lem'a'ya kadar olan Lem'aların menbaıdır ve üstadı hükmündedirler.

Bu nevi dualar için vakit şart değildir. Vaktin şart olması namaz için geçerlidir. Ancak belli zaman ve belli mekânlarda yapılması, duanın makbuliyetini ve faziletini artırır. Nitekim bu risalede de bu mana şöyle nazara verilmektedir:

"Her zaman, hususan mağrib ve işâ ortasında otuz üçer defa okunması çok faziletli bulunan mezkûr kelimat-ı mübarekenin..." (Lem'alar, Birinci Lem'a)

Burada geçen "her zaman" ifadesinin, sualinize cevap olacağı kanaatindeyiz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

sami
Üstad 31. Mektubu o 7 ayeti açıklayacak 6 Lem'a şeklinde düşünmüş. Fakat daha sonra 7,8,9... 33e kadar Lem'alar telif edilip (dahil edilip) çoğalmıştır. 31. Mektub Lem'alar adıyla ayrı bir kitap olmuştur. Bu gibi şeyler Risalelerde çoktur yani Üstadın düşündüğü şeklin dışında telifle olmuştur. Bu da Risalelerin İlhamen yazıldığını gösterir. Mesela 25. Mektubu Yasin Suresine bir tefsir olarak yazmak istemesine karşın telif edilmemiştir. Şuaları 31 olarak düşündüğü halde 16 da kalmıştır. 27. Mektubu Hulusi ve Sabri Abinin mektubları şeklinde düşünmüş fakat sonradan ilavelerle 3 Lahika kitabına dönüşmüştür. Risale-i Nuru 33 adet sözler olarak düşündüğü halde Mektubat Lemalar vs. diğer kitaplar da telif edilmiştir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
sancaktarân

Tesbihleri çekerken Lillezine amenu hüdevveşifae ayetini çekmeyenler var. Eğer çekilmeyecekse üstad hz zaten oraya koymazdı düye düşünüyorum. İşin esası nedir??

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Mehmet Selim)
Bazılarının okumamasının kendilerine göre elbette bazı sebepleri olabilir. Lakin bizim bu konularda kaynağımız Üstad Bediüzzaman olmalıdır. Çünkü Bediüzzaman hazretleri müceddid olduğu için daha önceki alim ve mübarek zatlardan rivayet edilen evrad ve sair duaların, değişiğini de bulabilir. Bizler risalede veya hizb-ul hakaik'te belirtilen şekliyle duaları okumamız sadakat noktasından da lazım ve elzemdir. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...