Mağrib ve işâ ortasında otuz üçer defa okunması çok faziletli bulunan ayetler hangileridir? Bunları akşam namazını kılmadan okuyabilir miyiz? Bazen akşam namazı gecikebiliyor, okumaya vakit kalmadan yatsının vakti girebiliyor...

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada beş ayet-i kerime mevcuttur. Ve Birinci Lem'a'nın başında Üstadımızın, ayetlerin bir kısmını aynen bir kısmını ise ayetten iktibas suretinde verdiği şekliyle okunmalıdır. Bunlar:

1. “Karanlıklar içinde niyaz etti: ‘Senden başka ilâh yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum.’(Enbiyâ, 21/87)

2. “Rabbine şöyle niyaz etmişti: ‘Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin.’(Enbiyâ, 21/83)

3. “Eğer senden yüz çevirecek olurlarsa de ki: 'Allah bana yeter. Ondan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Ben Ona tevekkül ettim. Yüce Arşın Rabbi Odur.' (Tevbe, 9/129)

4. “Allah bana yeter; O ne güzel vekildir.” (Âl-i İmrân, 3/173)

5. “Havl ve kuvvet, ancak her şeyden yüce ve nihayetsiz azamet sahibi olan Allah’a aittir.” (1)

6. Bâkî kalan ancak sensin, ey Bâkî. Bâkî kalan ancak sensin, ey Bâkî.

7. “[Kur’ân] iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir şifadır.” (Fussilet, 41:44)

Üstadımız bu ifadeleriyle burada geçen ayet-i kerimeleri kast etmektedir. Sadece Birinci Lem'a'daki ayet-i kerime değildir. Dolayısıyla burada bulunan beş ayet-i kerimenin, bir hadis-i şerifin ve Nakşilerin bir hatmesi olan Ya Baki Entel Baki, Ya Baki Entel Baki'nin beraber okunması gerekmektedir.

Buna göre bu ayetler; Birinci Lem'a'dan Dördüncü Lem'a'ya kadar olan Lem'aların menbaı ve üstadı hükmündedirler.

Bu nevi dualar için vakit farz değildir. Vaktin farz olması namaz için geçerlidir. Kaldı ki, namaz dahi vakit çıktıktan sonra kaza edilebilir ve bütün ibadetlerde olduğu gibi Allah isterse, kabul eder. Her dua, her yerde ve her zaman yapılabilir; ancak belli zaman ve belli mekânlarda yapılması, duanın makbuliyetini ve faziletini artırır.

Nitekim malum risalede de bu mana nazara verilmektedir. Şöyle ki;

"Her zaman, hususan mağrib ve işâ ortasında otuz üçer defa okunması çok faziletli bulunan mezkûr kelimât-ı mübarekenin,.."(2)

Burada geçen "her zaman" ifadesinin, sualinize cevap olacağı kanaatindeyiz.

Dipnotlar:

(1) bk. Buhârî, Meğâzî: 38; Müslim, Zikr: 44-46.
(2) bk. Lem'alar, Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

sami
Üstad 31. Mektubu o 7 ayeti açıklayacak 6 Lem'a şeklinde düşünmüş. Fakat daha sonra 7,8,9... 33e kadar Lem'alar telif edilip (dahil edilip) çoğalmıştır. 31. Mektub Lem'alar adıyla ayrı bir kitap olmuştur. Bu gibi şeyler Risalelerde çoktur yani Üstadın düşündüğü şeklin dışında telifle olmuştur. Bu da Risalelerin İlhamen yazıldığını gösterir. Mesela 25. Mektubu Yasin Suresine bir tefsir olarak yazmak istemesine karşın telif edilmemiştir. Şuaları 31 olarak düşündüğü halde 16 da kalmıştır. 27. Mektubu Hulusi ve Sabri Abinin mektubları şeklinde düşünmüş fakat sonradan ilavelerle 3 Lahika kitabına dönüşmüştür. Risale-i Nuru 33 adet sözler olarak düşündüğü halde Mektubat Lemalar vs. diğer kitaplar da telif edilmiştir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...