"Bizim cemaatimizin meşrebi, muhabbete muhabbet ve husumete husumettir. Yani, beyne’l-İslam muhabbete imdat ve husumet askerini bozmaktır. Mesleğimiz ise, ahlak-ı Ahmediye ile tahalluk ve sünnet-i Peygamberiyi ihya etmektir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bizim cemaatimizin meşrebi, muhabbete muhabbet ve husumete husumettir. Yani, beyne’l-İslam muhabbete imdat ve husumet askerini bozmaktır. Mesleğimiz ise, ahlâk-ı Ahmediye ile tahalluk ve sünnet-i Peygamberiyi ihya etmektir. Ve rehberimiz şeriat-ı garrâ ve kılıcımız da berahin-i kAtıa ve maksadımız i’lâ-yı kelimetullahtır." (Divan-ı Harbi Örfi, Yaşasın Şeriat-ı Ahmedî.)

Müslümanlar muhabbet duygusuna muhabbet ederken, düşmanlık hissine düşmanlık etmesi gerekir. Yani Müslümanlar arasında sevgi, saygı ve muhabbet esastır. Kin, düşmanlık ve ayrışma değil. Düşmanlık duygusu birleştirmez dağıtır, yapmaz bozar. Oysa muhabbet dağıtmaz birleştirir, bozmaz yapar.

Müslümanların mesleği ve görevi, Hz. Peygamber'in (asm) ahlakı ile ahlaklanmak, onun sünneti üzerine yaşamak ve onun sünnetini toplum içinde ihya etmektir.

Müslümanların rehberi ve yol göstericisi, İslam’ın emir ve yasaklarından ibaret olan şeriattır. Müslümanların kılıcı ve silahı kesin, kati ve sarsılmaz olan delillerdir.

Müslümanların amacı ve nihai hedefi ise, Allah’ın dinini ve kitabını insanlar nezdinde yüceltmek ve yaymaktır.

"...Cemaatımıza her bir mümin manen müntesibdir. Sureten intisab ise, Sünnet-i nebeviyeyi kendi âleminde ihyaya azm-i kat’î iledir. En evvel mürşid-i umumî olan ulema ve meşayih ve talebeyi şeriat namına ittihada davet ederiz." (Asar-ı Bediiye, Makale-11, Yaşasın Şeriat-ı Ahmedî)

İslam cemaatine her bir mümin gerek iman açısından gerek gönül açısından manen bağlıdır. Bu manevi bağlılığın şekil açısından görüntüsü ise Peygamber Efendimizin (asm) sünnetini yaşamak ve yaşatmaktır. İslam birliğine davet edeceğimiz ilk tabaka ve kesim ise âlimler, şehyler ve talebelerdir. Çünkü ümmetin ileri gelenleri olmaları açısından onlar öncülük etmeden ve fiili olarak bu ittihadı göstermeden Müslümanların birlik ve beraberliği sağlanamaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...