"Bu çürümüş kemikleri kim diriltecek." ayetiyle, muhatabın İlâhî kudrete karşı taciz ile meydan okuduğu ifade ediliyor. Bu ince mana nasıl ve nereden çıkartılabiliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Olayın önceki seyri nazara alındığında, “Bu çürümüş kemikleri kim diriltecek?!..” ifadesi bir soru değil, bir meydan okumadır. Yani, “Kimmiş bunları diriltecek!?.. Hayır! Kimse bunları diriltemez. Hiç çürümüş kemikler yeniden dirilip de insan mı olurmuş? Buna nasıl inanılır?” gibi, inkâr kaynaklı mana ve maksatlar için bu cümle sarf edilmiştir.

Taciz, “aciz bırakma” demektir. Burada, “aciz zannetmek, yapmasına akıl erdirememek, o işi imkânsız kabul etmek” manasında kullanılmıştır.

Çürümüş kemik parçasını elinde ufalayarak o cümleyi sarf eden şahsın, “kendi dar aklını ve azıcık kuvvetini ölçü alıp, Allah’ın sonsuz kudretini acizlikle itham etmesi, böyle bir işi yapmasının düşünülemeyeceğini vehmetmesi ve o “kudrete karşı taciz ile meydan okuması” söz konusudur.

Burada çok tuhaf bir tablo sergilenmiştir:

O adam bu sözleri sarf etmekle, gerçekte, “ölümünden sonra, kendisini kimsenin diriltemeyeceğini” iddia etmiş oluyor. Halbuki, o şahıs henüz hayatta iken kendisini öldürecek kudrete karşı koyamıyor, “Beni kim öldürecekmiş!?..” diyemiyor. Hayatta iken ölümüne karışamayan bir kimse, öldükten sonra dirilmeye nasıl karşı koyacaktır?!.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...