"İnsan der; çürümüş kemikleri kim diriltecek?" ayetinden, tarihte bir hâdisenin cereyan ettiği anlaşılıyor. Ayetin nüzulüne sebep olan bu hâdise hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Übey b. Halef bir grup müşrike, “Muhammed Allah’ın ölüleri dirilteceğini söylüyor. Bu konuyu onunla tartışacağım.” der ve çürümüş bir kemik alarak Resulullah’ın yanına varır. Elindeki kemiği ufalar ve dökülen tozları göstererek, alaycı bir tavırla, “Bunları tekrar kim diriltecek?” diye sorar; öldükten sonra yeniden dirilmeyi akıldan uzak görüp inkâr eder. Bunun üzerine şu ayet-i kerimeler nazil olur:

“İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Şimdi o açıktan açığa bize düşman kesiliyor.”

“Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve ‘Şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş?’ diyor."

“De ki, kim onları ilk başta yaratmış ise o diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir.” (Yasin Suresi, 36/77-79)

Son ayette “halk” kelimesi geçer. Bu kelime hem “mahlûk” mânâsına, hem de “yaratma” mânâsına gelir. Birincisine göre mânâ “O, bütün mahlûkatını bilir” şeklinde olur.

İkincisine göre ise, “O her türlü yaratmayı bilir” mânâsını ifade eder. Bu ikinci mânâ, konuya daha uygun düşmektedir. Yani, Allah bütün bir âlemi yoktan yaratmayı bildiği gibi, Hz. Âdem (as)’i topraktan yaratmayı, Hz. İsa (as)’yı babasız yaratmayı, sizi anne-baba ikilisini sebep ederek yaratmayı da bilir. Keza, ölümünüzden sonra sizi yeniden yaratmayı da bilir. Böylece, Hz. Âdem (as)'in annesiz ve babasız yaratılması hâdisesi, haşirde bütün insanlar için ve bir anda tahakkuk edecektir. Bu ise, daha önce bir numunesi teşhir edilmiş bir yaratma çeşididir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...