"Bu dünya menzilinde görünen leziz şeyler, lezzet ve zevk için değildir. Çünkü, visallerinin lezzeti, firaklarının elemine mukabil gelmez." ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kezalik, bu dünya menzilinin ve içinde oturan insanların ahvâline dikkat edilirse anlaşılıyor ki, bu dünya ebedî kalmak için yaratılmış bir menzil değildir. Ancak Cenab-ı Hakkın ebedî ve sermedî olan Dârüsselâm menziline dâvetlisi olan mahlûkatın içtimaları için bir han ve bir bekleme salonudur. Bu dünya menzilinde görünen leziz şeyler, lezzet ve zevk için değildir. Çünkü, visallerinin lezzeti, firaklarının elemine mukabil gelmez."

"Maahaza, o lezzetlerden hiç kimse tam mânâsıyla muradına nail olamaz. Ya o lezzetlerin ömürleri kısa olur veya insanın ömrü kısa olduğundan muradına yetişemez. Ancak, o lezzetler ve o nefîs şeyler ibret ve şükre sevk içindir. Çünkü, onlar Cenab-ı Hakkın ehl-i iman için Cennetlerde ihzar ettiği hakikî nimetlere nümunelerdir."(1)

Visaller, kavuşmalar anlamına geliyor; firaklar ise ayrılıklar manasındadır.

Dünyadaki nimetler ahiret hayatında verilecek asıl nimetlerin numune ve örnekleridir. Bu sebeple dünya doyumluk değil tadımlıktır. Tadımlık olan nimetlere doyumluk gibi saldırmak ve bağlanmak, lezzet yerine azap ve acı verir. Zira dünyadaki nimetlerin üstüne fanilik ve geçicilik mührü vurulmuştur. Bu nimetlerin numune olduğu unutulur, ebedi gibi bağlanılır ise, lezzetinden çok azap ve acı verir. O nimetlere kavuşmadaki lezzet bir gram ise, o nimetlerden ayrılmaktaki azap ve acı bir tondur.

Bir gram lezzet için, bir ton acıyı tatmak da ahmaklıktan başka bir şey değildir. Yani dünya nimetlerine kavuşma lezzeti, ayrılma azabına karşılık gelmez. Bir tacir sürekli zarar ediyor ise o işi terk eder; öyle ise biz de dünyayı doyumluk zannedip ona bağlanmakta büyük azap ve sıkıntılar çekiyor isek, bir an önce tadımlık formatına girip, Allah için yaşamalı ve onun marifeti için dünya nimetlerinden faydalanmalıyız.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Lâsiyyemalar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...