"Hem akıl ona yüksek maksatlar ve bâki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır." ifadelerini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın sonsuz aciz ve fakir olarak yaratılmasının sebebi, acizlikten müberra, ganiyyi mutlak ve sonsuz kudret sahibi olan Allah’ı bilmesidir. Namaz ise insan ile Allah arasında yüksek bir nisbet ve kopmaz bağdır. İnsanın günde beş vakit namaza muhtaç olması ve bunun farz kılınmasının sırrı budur.

Namaz; insanın ruhunu incitecek, kalbini boğacak, vicdanını sıkacak dünyevî meşgalelerden kurtarıp, Allah’a yönelten ve O’nunla buluşturan bir bağdır. Namaz insanın istimdat noktasıdır, elinin yetişemediği şeyleri Allah’tan istemeye vesiledir.

Namazı terk edenler onun manevî feyzinden mahrum kaldıkları gibi, hayatın ağır yükleri altında da ezilirler.

“Kezalik bu dünya menzilinin ve içinde oturan insanların ahvaline dikkat edilirse anlaşılıyor ki: Bu dünya ebedî kalmak için yaratılmış bir menzil değildir. Ancak Cenab-ı Hakk'ın ebedî ve sermedî olan 'Dârü's-selâm' menziline davetlisi olan mahlûkatın içtimaları için bir han ve bir bekleme salonudur. Bu dünya menzilinde görünen leziz şeyler, lezzet ve zevk için değildir. Çünki visallerinin lezzeti, firaklarının elemine mukabil gelmez.”(1)

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...