"Bu kâinatın lâmbası olan güneşin bir olması, umum kâinat birinin olmasına işaret ettiği gibi..." Bir, neden "bir"i gösteriyor? Bazen bir şeyi iki veya üç kişi yapıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, insanların eserleri ile Allah’ın eserleri arasında i’caz farkı vardır. Allah’ın yaratmış olduğu bütün eserler, taklidi kabil olmayan birer mucizedirler. Lakin insanların eserleri taklit edilebildiği gibi, birlikte de icat edilebilirler. Bu yüzden Allah’ın eserleri ile insanların eserleri mukayeseye gelmez.

İkincisi, Allah bir şeyi yaratırken, her şey ile ilintili ve her mahlukla ilişkili icat ediyor. Mesela bir elmayı icat ederken, güneş lazım, hava lazım, su lazım, toprak lazım vs... Sebepler açısından, birisi olmasa, elmanın icadı olmuyor. Demek Allah bir elmanın vücut bulabilmesi için bütün kainatı istihdam edip ona hizmetçi yaptırıyor. Elmanın yaratılmasında güneş, hava, toprak, su vardır. Bunlardan birisi başkasına ait olsa, elma oluşamaz. Öyle ise elmayı kim icat ediyor ise, ona gerekli olan bütün sebeplerin mucidi ve sahibi de odur demektir.

Üçüncüsü, kainat sınırları içinde bir sanat var ve onun benzeri ve alternatifi yok ise, o sanat, sanatkarının birliğine işaret eder. Mesela güneş bir, ay bir, hava bir, su bir, toprak bir, bütün bunlar bir olan sanatkarına işaret eder. Yani bunların mahiyetleri birdir. Şayet bunların benzeri ve alternatifleri olsa idi, insanın zihni; acaba şu benzer ve alternatifler başkasının mı diye bir ikileme düşebilirdi. Halbuki toprak, bütün kainatı, tek olan sanatkarı namına zapt etmiş. Hava ve su tek mahiyettir. Güneş tek bir mahiyettir. Binlerce yıldız olsa da, bunların mahiyeti hep birdir. Bütün bunlar tek ve yekta olan Allah’a işaret ediyorlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...