"Bu kelimelerin kalelerinde tahassun ederek o düşmanlarla münakaşalara giriştim. Her bir kelimede otuz defa meydan muharebesi vukua geldi. Bu risalede yazılan her bir kelime..." cümlelerini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın nefis, heva, vehim, enaniyet gibi laf ve söz dinlemeyen ve ıslahı zor olan cihazları ve hissiyatları vardır. Belki kalp, ruh ve vicdan gibi latif ve nurani hissiyatlar, çabuk inkişafa gelebilirler; ama yukarıda saymış olduğumuz menfi hissiyatlar, çok zor uğraşılardan sonra teslim-i silah ederler. Üstad Hazretlerinin meydan muharebesi bu gibi hissiyatlar iledir.

Diğer bir manası da Risale-i Nurlar tecrübe ve ilim noktasından yaşanmış ve test edilmiş bir kalp ve kafadan süzülüp gelmiştir. Yani Üstad Hazretlerinin hayatındaki bütün kazanımlar ve elde edilmiş makamlar, bir cihetle Risale-i Nurlar ile mücessem hale gelmiştir. Üstad Hazretlerinin manevi mücahede ve mücadelesi, Risale-i Nurlar ile sabit ve daim hale gelmiştir.

Sonuçta büyük zatların mücadelesi de büyük olur. Zira onların hem iptilası, hem de düşmanı avamın iptila ve düşmanı gibi olmaz. İşte Üstad Hazretleri böyle azim düşmanlarını mağlup ederek, iman hakikatlerini elde etmiş. Onu ikna eden, bizi haydi haydi ikna etmek gerekir.

"Otuz" bir rakamdır, kesret ifade ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...