"Adem-i abesiyet ve hakaik-i eşyanın sübutiyetleri ima ediyor ki..." Devamıyla açar mısınız, peygamberliğe nasıl delil oluyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Tenbih"

"Adem-i abesiyet ve hakaik-i eşyanın sübutiyetleri ima ediyor ki: Bu dar ve mahsur ve her bir lezzetinde çok arazın müzahametiyle keşmekeş ve tehasüdden hali olmayan şu dünya-yı deniyye içinde kemalât-ı insaniye yerleşmez. Belki geniş ve müzahametsiz bir âlem lazımdır. Ta insan hakkıyla sümbüllensin ve ahval ve kemalâtına nizam vermekle, nizam-ı âleme hem-dest-i vifak olabilsin."(1)

Peygamberlerin tevhitten sonra en büyük davası, öldükten sonra ikinci bir hayatın varlığını insanlara izah ve ispat etmeleridir. İnsan, aklı ile kâinatın ahvalinde var olan ahirete dair işaretleri görüp okuyamıyor.

İnsanların soyut aklı ile göremedikleri böylesine hayati bir öneme sahip olan ahireti, peygamberler üstüne basa basa izah edip ders veriyorlar. Ta ki böyle muazzam bir mesele insanlar nezdinde gizli saklı kalmasın.

İnsanın kâmil bir insan olabilmesi ahiret inancına bağlı kılınmıştır. Zira insanın fıtratına takılan kabiliyet ve hissiyatlar, bu dünyanın dar ve kasvetli ortamı ile bağdaşıp uyuşmuyor. Kendini ifade edebilmesi ve mutmain olabilmesi, ancak sonsuz ve geniş bir alem ile mümkündür ki o da ahiret hayatıdır.

Eşyanın böyle izaha muhtaç, gizli, mahfi ve önemli konularının bulunması, bir izah edicinin varlığını gerekli kılıyor. O izah edici ise insanlığa rehber olan peygamberlerdir.

Peygamberler olmadığı zaman muazzam hikmet ve güzelliklerle bezenmiş bu kâinat, anlaşılması muamma olan karmaşık bir kitaptan ibaret kalacaktır. Ki bu kâinatı telif eden açısından abes ve noksan bir iş olmuş olur. Tıpkı okulu yapıp içine bir öğretmen atamayan devletin durumu gibi.

Kâinatın manevi sırları ve hikmetleri ile peygamberlerin vazifeleri arasında çok sıkı bir bağ ve ilişki var. Birisinin olup diğerinin olmaması diğerini abes durumuna düşürüyor. Rızık ile açlık arasında nasıl kuvvetli bir gereklilik bağı varsa, aynı şekilde kâinatın hikmeti ile peygamberlerin risaleti arasında da kuvvetli bir bağ bulunuyor. Tıpkı hasta ile doktor, okul ile öğretmen ve imam ile cemaat arasındaki bağ gibi...

1) bk. Muhakemat, Üçüncü Makale, İkinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...