"Bu kitap üç makale ile üç kitap üzerine müretteptir..." devamıyla izah edip, konu hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bu kitap üç makale ile üç kitap üzerine müretteptir. Birinci Makale, unsur-u hakikatin veyahut bazı mukaddemat ve mesail ile İslâmiyete saykal vurmanın beyanındadır. İkinci Makale, unsur-u belâgatı keşfeder. Üçüncüsü, unsur-u akide ile ecvibe-i Japoniye beyanındadır. Kitaplar ise, Kur’ân’da işaret olunan ilmü’s-sema ve ilmü’l-arz ve ilmü’l-beşeri tahkik ile bir nevi tefsirdir."(1)

Burada bahsedilen üç kitap, Muhakemat'tan başka ve farklı kitaplar anlamında değildir.

Kur'an’ın sema, arz ve beşeri ilimlere dair bazı beyanatlarına ehli ilim itiraz ettikleri için, Muhakemat bu itirazlara cevap veriyor.

Üstad'ın “Kitaplar ise, Kur’ân’da işaret olunan ilmü’s-sema ve ilmü’l-arz ve ilmü’l-beşeri tahkik ile bir nevi tefsirdir.” demesi Muhakemat'ın konu ve kaynaklarına işaret içindir. Yani Muhakemat fiziki olarak üç makaleden konu ve kaynak olarak da üç kitaptan oluşuyor.

Kaf dağı, dünyanın yuvarlaklığı, dünya öküz ve balık üstünde duruyor hadisinin izahı gibi konular, ayet veya hadisler ile sabit olduğundan, şimdiki fen ilimleri bu gibi konulara itiraz ettikleri için, Üstat Muhakemat'ta bunlara cevap veriyor.

Yani burada bahsedilen kitaptan maksat konu ve kaynak anlamındadır. Yoksa harici bir kitap anlamında değildir. Aynı durum Unsur-u Belağat 9. Meselenin sonunda geçen "kütüb-ü selasede sana tecelli edecektir." ifadesi için de geçerlidir.

(1) bk. Muhakemat, Mukaddeme.

İlgili ders videosu için tıklayınız:
Prof. Dr. Şadi Eren, Muhakemat Dersleri (1.Bölüm)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...