"O musahhar sâbihalar ise, o bahr-i muhit-i havâîde seyir ve cereyan etmekle, mahşere tesadüf etmiş dağları andırırlar." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"O musahhar sâbihalar ise, o bahr-i muhit-i havâîde seyir ve cereyan etmekle, mahşere tesadüf etmiş dağları andırırlar. Güya sema, su buharının zerratını ra’d ile silâh başına davet ettiği gibi, 'Rahat olun.' emriyle herkes yerine gider, gizlenir."(1)

Zemindeki dağlar ile semadaki bulutlar birbirine benzetiliyor. Dağlar nasıl zeminin kazığı ve direği hükmünde ise, gökyüzündeki bulutlar da mahşerdeki dağları andıran ve temsil eden bir izlenim bırakıyor. Zemin yeri, bulutlar da gaybi alemler olan semayı temsil ediyor. Bulutların mahşerin dağlarına benzetilmesinin hikmeti de bundan dolayıdır.

Beyaz pamuk gibi bulutlar letafeti ile mahşer aleminin dağlarına benzetiliyor.

(1) bk. Muhakemat, Birinci Makale, Sekizinci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...