"Aşairde asker olmayanları da onlar gibi asakir-i milliye yapmalı; ta ki şua-ı elektrikiye gibi olan askerlik, o aşair-i muhtelife-i mütecavire meyanında bir münasebet-i kimyeviye gibi peyda ederek imtizac-ı efkâr..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Aşairde asker olmayanları da onlar gibi asakir-i milliye yapmalı; ta ki şua-ı elektrikiye gibi olan askerlik, o aşair-i muhtelife-i mütecavire meyanında bir münasebet-i kimyeviye gibi peyda ederek imtizac-ı efkâr ve irsal ile onların cevherlerini ve kıymet-i hakikiyelerini izhar etsin, ziya-i maarif ve Kürdlerin hararetli kuvvetlerini tevlid edebilsin." (Asar-ı Bediiyye, Makale-4: KÜRDLER NEYE MUHTAÇ)

Sultan Abdülhamid döneminde, Doğu'da konar göçer aşiretleri medenİ hayata alıştırmak için "Hamidiye Alayları" kurulmuştu.

Üstadımız da yukarıdaki ifadelerle Hamidiye Alayları ile ilgili değerlendirmelerde bulunuyor. Özetle; Burada halkın da milli asker olması gerektiği özellikle vurgulanır. Zira bu askerlik münasebetiyle birbirine komşu olan muhtelif aşiretler arasında ciddi bir ortak fikir ve gidiş gelişler olacaktır. Böylece onların her bir aşiretin sahip olduğu cevher ve değerler ortaya çıksın. Neticede Kürdlerin hararetli kuvvetleri bu eğitim ışıklarıyla yeniden doğsun ve fayda versin....

Buna paralel olarak aşiret çocuklarının eğitimi için İstanbul’da "Aşiret Mektepleri" kuruldu. Bu okul meşrutiyetin ilanından iki yıl önce kapatıldı. Meşrutiyet'ten sonra Hamidiye Alayları da kapatılmak istenince, Üstad Hazretleri bu mektebi hatırlayıp bu uyarıyı yapmıştır.

"Ve o cennet-i medeniyet kapısı olan askerlik cihetiyle bostan-ı maarife karşı açılmış ve 'mekteb-i aşair' denilen küçücük bir pencerenin kapatılmasıyla, ziya-yı hakikatle tenevvür eden ve o menazir-i behîceyi seyreden ve o meyvelerden lezzet-i hakikiyye-i daimiyeyi duyan biçare etfal-i Ekradın neşatlarını söndürmekle, zulmet-i meyusiyete düştükleri için, büyük bir unsur-u sâdıkın esas-ı sadakatlarını sarsmıştır. Bundan ibret alınız, pencerenin kapatılmasıyla böyle olursa kapının seddiyle neler olmaz!" (Asar-ı Bediiyye, Makale-2: Hamidiye Alaylarına Dair Beyan-ı Hakikat)

Hamidiye Alaylarını medeniyete açılan kapı, Aşiret Mektebini ilim ve marifet bahçelerine açılmış küçük bir pencereye benzeten Üstad Hazretleri (mana olarak) şöyle devam eder:

Kürt çocukları mektebin sağladığı hakikat ışığı ile medeniyet bahçesini seyretmekte, ilim ve marifet bahçesinin lezzetli meyvelerini tatmaktaydılar. Bu okulun kapatılması ile onlar tekrar umutsuzluk karanlıklarına düştüler. Sadık büyük bir unsur olan Kürtlerin sadakatları sarsıldı. Okul penceresi kapatıldığında böyle olursa, Hamidiye Alayları kapısını kapattığınızda olacakları siz düşünün!..

Özetle, eğitim ağırlıklı bu askeri okullar Kürtlerin medeni hayata alışmasında ve eğitimlerinde hayati bir değer taşıyor, deniliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...