"Bu milletin perişaniyetine, fazla cehaletten ziyade, nur-u kalb ile müterafık olmayan fazla zekâvet-i betra tesir etmiştir." cümlesinin izahını yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslam toplumlarının, perişan ve geri kalmasının sebebi; cehaletten çok kalbe, nur olan dini ilimlerin, akla nur olan fenni ilimlerle beraber verilmemesidir. Yani eğitim sistemleri sadece zekavet ve akla hitap ediyor. Halbuki insan sadece akıldan ibaret değildir. İnsanın kalp, ruh, vicdan ve latifeler gibi çok önemli yönleri de vardır. Nasıl aklı eğiten ve geliştiren fen ilimleri ise kalp, ruh, vicdan ve latifeler gibi duyguları da eğitip geliştiren din ilimleridir.

Bu yüzden, insanın hakikate ve kemale ulaşması, ancak fen ve din ilimlerin beraber okutulduğu bir eğitim sisteminden geçer. Bizde durum aksine olduğu için, kalp ve duygular gerilerken, akıl ve zekavet, şer ve hile lehinde fazlaca inkişaf edip keskinleşti.

Bu yüzden, İslam toplumlarında rüşvet ve nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık yapanların ekserisi okumuş tabakadan çıkıyor. Türkiye'de bankanın içini boşaltıp hortumlayanların çoğu zekaveti ve aklı keskin ama, kalbi ahmak ve arsız insanlardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...