"Şu zamanın nazarı, evvelâ ve bizzat saadet-i dünyeviyeye bakıyor ve ahkâmları ona tevcih ediyor." Dünyevileşen nazarla yanlış içtihatlara misal var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İçinde yaşadığımız asırda, dünya sevgisi ahiret sevgisinin önüne geçmiştir. İnsanların ekserisi her konuda ölçü olarak dünyayı esas alıyor. Düşünceler, gayretler ve tahliller tamamen dünyaya bakıyor ve dünya menfaati etrafında hareket ediyor.

Bu hastalıklı bakış açısı, Allah’ın kitabını ve Hz. Peygamber (asm)'in sünnetini de bu ölçü ve bu duygu ile değerlendirip tevil etmeye meyyaldir. Hâliyle, dünya hayatı ile ahirete temas eden bir konu çakışsa, bu hastalıklı düşünce, dünyayı tercih edip ahireti rahatlıkla feda edebilir.

Dolayısıyla bu tarz bir bakış açısı, İslam açısından sağlam ve müstakim değildir ve bunların dini anlayış ve yorumuna da itimat edilemez.

Böyle bir anlayışın neticesi olarak, dünyevi meşguliyetler yüzünden, namazlar vaktinden sonraya bırakılabiliyor, hatta bazen "İş mi namaz mı?" denildiğinde, iş öncelik kazanıyor. Keza, kadının tesettürüne gerek yok gibi batıl anlayışlar ortaya çıkabiliyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...