" 'Hu zamirinin mutlak ve müphem işareti hangi zata bakıyor?' işaretine bir karine-i teayyün o hüccette bulunması..." ifadesini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hüve, “O” demektir. Bu zamir mutlaktır (kayıtsızdır), yani herkes ve her şey için kullanılabilir. “Hüve” dendiği zaman kimden söz edildiği de müphemdir. Müphem: Kapalı, gizli demektir; mutlak ise: Kayıt ve sınır konulmamış demektir.

Ancak لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ve قُلْ هُوَ آ للَّهُ ve benzeri tevhid ifadelerinde “hüve” zamiri o kadar çok kullanılmıştır ki, Meselâ, "La ilahe illa hû" denildiğinde Allah hatıra geldiği gibi, sadece mutlak olarak hüve (hu) denildiğinde de karine-i taayyün (bir şeyin belli olmasına, tayin edilmesine yardım eden işaret, iz) ile yine Allah hatıra gelir.

Günlük konuşmalarımızda da bunun misalleri çokça görülür. Sadece “o” dediğimizde, bununla kimden söz ettiğimiz bilinmez ve anlaşılmaz. Ama birisi hakkında konuşuyorsak, sözün bir yerinde “o” dediğimizde, sözünü ettiğimiz kişiden bahsettiğimiz hemen anlaşılır.

"Hû" o demektir ve zamirdir. Peki, "o" zâmirinden kim kastedilmiştir? İşte bu müphem ve mutlak bırakılmıştır. Ancak "hu" zâmirini söylerken, ağzımızdan çıkan hava zerrelerinin hareketlerinden, fâaliyetlerinden yola çıkarak, bu "hû" zâmirinin kime işâret ettiğini bulmak mümkündür. Yani, bu Hüve Nüktesi'nde ifâde edildiği gibi, o vazifeleri kim atom tanelerine yaptırıyor ise, "hû" zâmiri de ona işâret ediyor demektir.

İnsanın yapmaktan âciz kaldığı bu vazifeleri, ancak bütün zerrelere hâkim olan Allah yaptırabilir. Dolayısıyla "hû" zâmiri Allah'a delâlet etmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...