"Bu üç tabaka dahi, beni manevi dua ve kazançlarında dâhil etmek şarttır." ifadesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yani hem dost hem kardeş hem de talebe; namaz tesbihatlarında bütün Nur Talebelerini ve Üstad'ımızı ismen zikrederek onları da ortak ettiğimiz gibi, sair dua ve ibadetlerimizde de onları hissedar etmeleri gerektiği ifade edilmektedir. Zira aşağıda da ifade edileceği üzere, Üstad'ımız da bu üç gruba devamlı dua etmektedir. Duaların karşılıklı makbuliyet şartlarından biri de dua edene dua etmektir. Üstad'ımıza yapacağımız dualar, bu üç gruba yapılmış dualara mazhariyet açısından da ehemmiyetlidir. (bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas)

Aşağıdaki iktibaslar da bahsimizi teyit etmektedir:

"Beşincisi: Geçenki Ramazan'daki hastalık gibi, bu hastalık dahi, fedakâr kardeşlerimin şefkatlerini heyecana getirip, benim hesabıma âmâl-i uhreviyelerinin bir nevi zekâtını vermek; nâkıs, kusurlu sermayemi, birden ona, belki yüze ve bine çıkarmaya sebep olmasıdır." (Kastamonu Lahikası, 165. Mektup)

"İşte böyle bir zamanda, bu dehşetli hadisata karşı, ihlas kuvvetinden sonra bizim en büyük kuvvetimiz, iştirâk-i âmâl-i uhrevî düsturuyla birbirimize kalemlerle, herbirinin âmâl-i saliha defterine hasenat yazdırdıkları gibi; lisanlarıyla, herbirinin takvâ kalesine ve siperine kuvvet ve imdat göndermektir. Ve bilhassa fırtınalı tehacüme hedef olan bu fakir ve aciz kardeşinize, bu mübarek şuhur-u selâsede ve eyyâm-ı meşhurede yardıma koşmak, sizin gibi kahraman ve vefadar ve şefkatkârların şe'nidir. Bütün ruhumla bu imdad-ı maneviyi sizden rica ediyorum. Ve ben dahi, İmân ve sadakat şartıyla, Risale-i Nur talebelerini bütün dualarıma ve manevi kazançlarıma, yirmi dört saatte, iştirak-i âmâl-i uhreviye düsturuyla, bazan yüz defadan ziyade 'Risale-i Nur talebeleri' ünvanıyla hissedar ediyorum." (bk. age., 103. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Lemalar

Peki nasıl dua etmeliyim? Yani Üstadıma nasıl dua edersem sui edep etmemiş olurum? Bir de kazançlarında hissedar etmek noktasını nasıl yapabilirim?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Mehmet Selim)

Üstadımızın tesbihatın dua makamına kendi ismini koyması, Ona nasıl dua edileceğinin bir yolunu bize göstermesi açısından manidardır. 
Onu kazançlarımıza hissedar etmenin ise, belirli bir şekli yoktur. Sadece bu hakikatlerin ve imani inkişafın Onun vesilesiyle elimize ulaştığını kabul etmek ve dillendirmekle olur.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Lazgin

"Ya Rab!
Sen üstadımızdan hoşnud olacağı tarzda razı ol!" 
Barla Lahikası

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...