"Bu zamanda aile hayatının ve dünyevî ve uhrevî saadetinin ve kadınlarda ulvî seciyelerin inkişafının sebebi, yalnız daire-i şeriattaki âdâb-ı İslâmiyetle olabilir." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, Risale-i Nur’un bu mealdeki cümlelerinin mânâsı budur ki: Bu zamanda aile hayatının ve dünyevî ve uhrevî saadetinin ve kadınlarda ulvî seciyelerin inkişafının sebebi, yalnız daire-i şeriattaki âdâb-ı İslâmiyetle olabilir."

Aile mutluluğu, dünya ve ahiret saadeti ve kadınların kabiliyetlerinin müspet manada gelişip ilerlemesi, ancak ve ancak İslam dairesinde geçirilen bir hayat ile mümkündür.

“Daire-i şeriattaki âdâb-ı İslâmiyet”; İslam şeriatının belirlemiş olduğu haram ve helallere riayet etmek, Peygamber Efendimiz (asm)'in sünnetini kendine model ve rehber yapmaktır.

Batının mimsiz ve sefih medeniyeti kadına güya bir hürriyet bahşedip, ahlakını sukut ettiriyor, iffet ve izzetini ayaklar altına aldırıyor.

Kadın Allah’ın emirlerini yapar, yasaklarından kaçınır ve iffetini korur ise, o zaman terakki eder ve fıtratındaki kabiliyetlerini inkişaf ettirmiş olur. Müslüman kadının rehberi ve modeli Hazreti Hatice, Hz. Fatma ve Hz. Ayşe gibi mübarek annelerimizdir.

"Şimdi aile hayatında en mühim nokta budur ki, kadın, kocasında fenalık ve sadakatsizlik görse, o da kocasının inadına, kadının vazife-i ailevîsi olan sadakat ve emniyeti bozsa, aynen askeriyedeki itaatin bozulması gibi, o aile hayatının fabrikası zîrüzeber olur. Belki o kadın, elinden geldiği kadar kocasının kusurunu ıslaha çalışmalıdır ki, ebedî arkadaşını kurtarsın."(1)

Bu cihetle kadının sadakati, sabrı ve gayreti aile hayatının temeli ve esası gibidir. Temel bozulursa yani kadın kocasına inat ederek sadakati terk ederse; aile binası çöker, altında yavrular ezilir.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Dördüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...