"Bu dağdağalı, kararsız hayat-ı dünyeviyede, o mes’ut zannedilen aile hayatı çok cihetlerle saadetini kaybeder. Ve kısacık bir hayattaki münasebet ve karâbet dahi, hakiki sadakati ve samimî ihlâsı ve garazsız bir hizmeti ve muhabbeti vermez." İzahı?

Soru Detayı

Bu dağdağalı kararsız hayatıdünyeviyede o mesud zannedilen aile hayatı çok cihetlerle saadetini kaybeder ve kısacık bir hayattaki münasebet ve karabet dahi hakiki sadakati ve samimi ihlası ve garazsız bir hizmeti ve muhabbeti vermez. Ahlak o nisbette küçülür, sukut eder. Bu metinde ne demek istediğini tam anlayamadım. Açıklayabilir misiniz? Teşekkürler..

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Aile hayatı, dünyevi hazlar ve mutluluklar üzerine kurgulanırsa, o zaman insan aile hayatından umduğunu bulamaz, yeterli verimlilik elde edilemez. Çünkü çok kısa ve fani olan dünya hayatında insan umduğu sadakati, güveni, samimiyeti, karşılıksız ve katıksız emeği elde etmeye fırsatı olamaz. Aile hayatında sadakat, güven, samimiyet, karşılıksız ve katıksız emek yoksa, huzur ve saadet de yok demektir.

Oysa aile hayatı ebedi ahiret hayatına göre kurgulansa, o zaman eşler arasında karşılıklı sadakat, güven, samimiyet, karşılıksız ve katıksız emek kolaylıkla elde edilebilir. Çünkü ahireti amaç edinmiş eşler birbirinin değerini sadece dünya hayatı ile ölçmezler ve bencil olmazlar, bu durumda da eşler arasında gerçek anlamda bir sadakat, güven, samimiyet, karşılıksız ve katıksız emek oluşur. Bunun neticesi de iki cihanda saadet ve huzurdur.

Eşler sadece dünyevi hazları amaç edinirse -ki dünyevi hazlar hem fani hem de herkese yeterli değildir- bu durumda bencillik, çatışma kaçınılmazdır. Mesela bir erkek eşini sadece tazeliği ve fiziki güzelliği için alıyor ve bundan yirmi otuz yıl faydalanıyor, sonra bu tazelik ve güzellik solup gidince, eşine karşı bir isteksizlik hatta bir nefret başlıyor.

Oysa eşini tazeliği ve fiziki güzelliği için değil de ebedi dost ve arkadaş olarak görse idi, bu dostluk sadece dünyada değil ahirette de devam ederdi. Dünyevi amaçlarla yapılmış evlilikler böyle çürük ve temelsizdir. Çürük ve temelsiz bir ailenin saadeti de kısa ve anlıktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...