"Bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife, imanını kurtarmaktır, başkaların imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır." İmana hizmetin "ihsan" olmasıyla birlikte açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu cümledeki "ihsan"ı iki şekilde anlayabiliriz:

Birisi, imanı kurtarmak hem birey için hem de toplum için bir ilahi nimet olmasıdır, ki çok insanlar büyük bir gaflet içinde bu vazifeden habersiz yaşıyorlar. Demek imanı kurtarmak yolu her insan için büyük bir ilahi ödül ve nimet hükmündedir. Bu nedenledir ki en büyük şeref sahipleri peygamberlerdir. Bunun sebebi, en büyük ihsan ve ikram olan iman kurtarma ve insanları hak yoluna çağırma vazifesiyle ilgilenmeleridir. Allah bizi bu yoldan ayırmasın.

İkincisi, bir insana yapılacak ihsan ve ikramlar farklı farklıdır. Kiminin kalıbına giyeceği bir elbiseyi vermek de ihsandır. Midesine girecek bir lokmayı ve suyu ikram etmek de ihsandır. Bazen birisinin aklına takılan bir meseleyi çözmek ihsan olurken, bazen insanın ruh ve psikolojisi noktasında ihtiyaç duyduğu bir konuda yardımcı olmak bir ihsan ve ikramdır. Bütün bunlar elbette kıymetlidir. Ama aynı değerde değildir.

İnsanların imanının kurtulmasına vesile olmak ise, insanlara en büyük bir ihsan en büyük bir iyilik etmek anlamını taşıyor. Öyle ya birisinin imanına vesile olmak güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha hayırlıdır ve o insana en büyük bir ihsanda bulunmak manasına gelir. Çünkü onun ebedi bir saadeti kazanmasına vesile oluyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...