Sebeb-i medih olan “nimet ve ihsan ve kemâl ve cemâle” misaller verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri, insanın fıtratında cemale karşı muhabbet, kemale karşı meftuniyet, ihsana karşı perestiş olduğunu beyan ediyor.

Bazı eşyada ve hâdiselerde güzellik hemen nazara çarpar, bazılarında kemal, bazılarında da ihsan hâkimdir. Çoğu eşyada bu üç sıfat birleşirler. Bunun en güzel bir misali güneştir. Güneş hem güzeldir, hem mükemmeldir, hem de insanlara büyük bir ihsandır.

Bir meyve de hem güzel hem mükemmel hem de insana bir İlahi ihsandır. Ancak meyveye baktığımızda evvela güzelliği nazara çarpar, ihsan cihetini ancak düşünerek hatırlarız. Bahara baktığımızda da güzellik hâkim olarak kalbimize hitap eder. Onun getireceği faydaları, düşünmekle bilir ve şükrederiz.

Kemal de ayrı bir muhabbet vesilesidir. Mükemmel bir san’at eserini kim yaparsa yapsın takdir ederiz, bize faydası olup olmaması önemli değildir. Her mahlûk bir kudret mucizesidir, kendi mahiyetine göre en mükemmel olarak yaratılmıştır. Güneş yaratmak da, göz yaratmak da, keza rızık yaratmak da mide yaratmak da Allah’ın esmâ ve sıfatlarının kemalini gösterir.

Kısacası, bu varlık âleminde her şey güzel ve mükemmeldir. Bu varlıklardan bir kısmından istifade ederiz ve onlar bizim için ayrıca bir ihsan, bir ikram olur.

Şu var ki, istifade etmediğimiz nimetler ve görmediğimiz manzaralar da yine güzeldirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...