"Çok güzellikleri intaç veya izhar eden bir çirkinlik dahi, dolayısıyla bir güzelliktir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainatta çirkinlik diye bir şey yoktur. Her şey ya bizzat güzeldir ya da neticeleri itibari ile güzeldir. Mesela, çiçeğin güleç yüzü bizzat güzeldir, çiçeğin muhafızı olan dikenleri ise dolaylı bir güzelliktir. Çünkü o diken o çiçeğe muhafızlık ederek çiçeğin o bizzat olan güzelliğine hizmet ediyor. Yani diken bizzat değil doğurduğu sonuç ve gayeler açısından güzeldir.

“Bahar mevsiminde fırtınalı yağmur, çamurlu toprak perdesi altında, nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış...”(1)

ifadesi, bu manaya işaret eden güzel bir levhadır. Yağmur ve çamur görünüşte çirkin ve meşakkatli gibi iken hakikatte binlerce bitki ve canlıya bir ana kucağı gibi müşfik ve şefkatlidir. Yağmur çamur olmasa milyonlarca canlı hayat bulamaz. Demek fırtınalı yağmur ve çamur bizzat değil neticeleri itibari ile güzeldir.

Yine deprem bir hadisedir, dış ve iç olmak üzere iki yüzü vardır. Depremin dış yüzünde kolay kolay kimse Allah’ın bütün maksatlarını ve planlarını okuyamaz, ama Allah bize o hadisenin içyüzünü ledünni olarak gösterse herkes ağlarken biz güleriz. Herkes hüzünlenirken biz mutlu oluruz.

İşte batında şuur tam iken zahirde şuur perdeli ve kapalı oluyor. Lakin zahirde de iman ve teslimiyet ile mükellefiz. Şayet batın noktasından bize tam şuur verilse kainatta şer ve çirkinliğin İlahi nizam içinde olmadığını bizzat görürüz. Her şeyin ya bizzat ya da sonuçları itibarı ile güzel olduğunu rahatlıkla okuyabiliriz.

(1) bk. Sözler, On Sekizinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...