Bugün bir çocuk küçüklüğünden muhafaza edilip, halis muhlis bir Kur'an talebesi olarak yetişirse, neden içtihat edemiyor? Mesela neden bir Süfyan ibni Uyeyne'ye yetişemiyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Beden ruhun idaresindedir. Günümüz insanın ruhu neyle boyalanmışsa, toplumsal hayatta da ona göre davranış sergiliyor.

Elbette bu mananın istisnaları da yok değil, dürüst tüccar, ilmiyle amel eden alim, mesuliyetini deruhte etmiş idareci vasıflarına haiz insanlar da pek fazla.

Malumdur ki muz, portakal gibi meyveler Erzurum'da yetişmez, Antalya civarında yetişir, zira iklim farklılığı var. "İkisi de toprak, niye olmuyor?" deyip sıkıntı yaşamaktansa, Antalya'dan gelen meyvelerden istifade edebiliriz.

Aynen öyle de Asr-ı saadet iklimiyle günümüz iklimi neredeyse gündüzle gece gibi olmuş. "Neden günümüzde Süfyan b. Uyeyne gibi müçtehid zatlar yok, neden Kur'an ve sünnetten içtihat yapmıyoruz?.." deyip sıkıntıya gireceğimize, dinimizin bahçesinde yetişmiş o güzel insanların, o güzel (Kur'an ve sünnet istikametli) içtihatlarından istifade edebiliriz...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...