"Kur'an ile kapatılmayacak derecede açılan ahiret âlemindeki saadet-i ebediyeyi kazandırmak ve vesailini elde etmek idi." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve Selef-i Salihin asrında ve o zamanın çarşısında en mergup meta, Hâlık-ı Semavat ve Arzın marziyatlarını ve bizden arzularını, kelamından istinbat etmek ve nur-u Nübüvvet ve Kur’ân ile kapatılmayacak derecede açılan ahiret âlemindeki saadet-i ebediyeyi kazandırmak vesâilini elde etmek idi."(1)

Kur’an, ahiret hayatının varlığını ve buna dair delilleri öyle bir katiyetle izah ve ispat etmiş ki, inkâr edilip yok sayılması aklen mümkün değildir.

Kur’an meydanda iken, insanlık aklı ile ideolojileri ile felsefi doktrinleri ile ahiret hayatını asla kapatamaz; yani insanlığın hayatından ve gündeminden kesinlikle söküp atamaz demektir.

İnsanlık, ölüm ötesi hayatı, yaratılış gayesini, Cenab-ı Hakk’ın isim ve sıfatlarını, emir ve yasaklarını, kâinatın ne mana ifade ettiğini sadece akılla anlayamaz. Allah’ın kitabı olan Kur’an, aklın bu gibi derin mevzularını idrak etmesini kolaylaştırıyor, ahireti insanlığın önüne açılmış büyük bir ilahi ihsan olarak koyuyor.

1) bk. Sözler, Yirmi Yedinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...