"Sıfatlarının tecelliyâtında başka başka, fakat birbirini gösterir mukaddes zuhurâtı"nı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir önceki şıkta kudret sıfatı nazara verilmişti. Burada ise bütün İlâhî sıfatların tecellileri arasındaki münasebetlere dikkat çekilmektedir. Bir mahlukun yaratılmasında ilk merhale irade sıfatı olarak düşünülebilir. Kudret bu iradeyi takip ederek, o varlığı mahiyetine en uygun şekilde yaratır.

Şu var ki, mahiyetin “bir varlığın İlâhî ilimde tahakkuk etmiş şekli” olduğu düşünüldüğünde, ilim sıfatının bu yönüyle iradeden de önce geldiği anlaşılır. Bir varlık ne için yaratılacaksa, ona en uygun özelliklerle donatılmakta, bu ilmî vücutların yaratılarak harice çıkmaları safhasında irade ve kudret devreye girmektedir.

Ancak, bir varlığın her cüz’ünün bütün özellikleriyle yaratılması yine ilim ile olmaktadır. İnsanı örnek alırsak, insanın her organı, her hücresi sonsuz bir ilmi göstermektedir.

Her şeyin her şeyini bilen, irade ve kudretiyle varlık sahasına çıkaran bu kâinatın Hâlık’ı, bütün eşyayı aynı sıfatlarla yaratmakla birlikte, bu sıfatların tecellileri her varlıkta aynı değildir. Birinde kudret sıfatı daha fazla nazara çarparken, diğerinde ilim sıfatı kendini daha açık olarak gösterir. Üstat Hazretlerinin şu cümleleri konumuza ışık tutmaktadır:

“Evet, acaib-i san'at ve garaib-i hilkat noktasında cüz'iyat külliyattan geri değil; çiçekler yıldızlardan aşağı değil; çekirdekler ağaçların mâdûnunda değil; belki çekirdekteki nakş-ı kader olan mânevî ağaç, bağdaki nesc-i kudret olan mücessem ağaçtan daha aciptir.”(1)

Çekirdek de ağaç da Allah’ın eseridir. Her ikisi de O’nun ilminde şekillenmiş, irade ve kudretiyle vücut sahasına çıkmışlardır. Ancak, ağaçta kudret sıfatı, çekirdekte ise ilim sıfatı daha fazla dikkat çekmekte, kendini daha fazla göstermektedir.

(1) bk. Mektubat, Yirminci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
burda sıfatlarmı birbirini gösteriyor tecellilermi zuhuratmı. yoksa tecelliyattaki zuhuratlar üzerindemi sıfatlar ayrı ayrı oluyor. veya bütün zuhuratlarda bütün sıfatlarmı ortaya çıkıyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Hem sıfatlar bir birini gösteriyor hem bir tecelli içinde birisi galiben diğerleri zımnen tecelli ediyor. Yani isim ve sıfatların bir tecelli ya da zuhuratta cem olması söz konusu.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...