"Bütün semâvâtı bir kabzasında tutmasına kadar,.." ifadesine binaen; "Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz." ayeti ile cüz’i ihtiyari nasıl örtüşüyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yukarıdaki ifadeler doğrudur. O dilemedikten sonra, insan hiçbir şey dileyemez ve yapamaz. Ancak O, bizim kendi irademizle kendi tercihimizi yapmamızı dilemiştir. Ey kulum, tercih yapmada seni serbest bıraktım diyerek, tercihleri bize bırakmıştır. Gerisini yine Allah yaratmaktadır.

Temsilde hata olmasın, bir asansörün başına geçtiğimizde, yukarı veya aşağı inme konusunda tercih bizimdir. Tercih yaptıktan sonra, yukarı veya aşağı inmeyi biz yapmıyoruz, asansör yapıyor.

Allah tercih hakkını bize vermiş, ancak gerisini kendisi yaratmaktadır. İsterse tercih hakkını da vermeyebilirdi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ihlasnur
o alde kader kalıpları hazır önümüzde 2 şık var sadece seçim bizimmi oluyor?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Erdem93352
Yalnız sorudaki cümlenin hemen öncesi şu şekilde geçiyor : "Allah dilemedikçe siz hiçbir şeyi isteyemezsiniz. (İnsan, 30)" ve "Allah, kişi ile onun kalbi arasına girer.(Enfâl, 24)" işârâtıyla, insanın kalbine ve irâdesine müdâhalesinden tut, tâ "Gökler de Onun kudretiyle dürülmüştür." (Zâriyât, 67) yani bütün semâvâtı bir kabzasında tutmasına kadar.. (25.söz) Üstad bu ayetleri yorumlarken görüldüğü üzere çok açık bir şekilde Cenab-ı Hakk’ın insan irâdesine ve kalbine de müdahale etmesinden bahsediyor. Burada bahsedilen "kalbe ve iradeye müdahale" şu hususlar çerçevesinde olabilir: 1)İnsanın Seyyiatı istemesi şeklinde Allahın müdahalesi olmaz.(Çünkü Allah zulmetmez) 2)İnsanın hasenatı dilemesi veya hasenatı tercih etmesini kolaylaştırması şeklinde Allahın müdâhalesi olabilir. (Çünkü iyilikler Allah'tan kötülükler nefsinizdendir) 3)Bu müdahaleyi Cenab-ı Hakk her zaman mutlak manada değil kulun muhtaç olduğu anda Rahmeti gereği yapabilir. Cüz'i irade meselesine bu şekilde bakmamızın bir mahzuru var mıdır?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Güzel bir bakış açısı.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...