"Cadde-i kübrâ-yı Kur’âniye olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar, bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Osmanlının yıkılması ve hilafetin kaldırılması ile Kur’ân-ı Kerim’in etrafında surlar da yıkılmış oldu. Âlem-i İslâm’da materyalist ve dinsiz felsefe dehşetli bir şekilde yayılmaya başladı. Nice Müslüman bu dinsizlik akımlarından dolayı imanını kaybetti. Bu sebepten dolayı Üstad Hazretleri bütün gayret ve mesaisini imanî konulara teksif ederek, bütün Müslümanların imanının kurtulmasına vesile olacak bir yol açıyor. Bu yolun zıddı ve mukabili ise ancak ve ancak dinsizlik ve inkârcılık hareketleridir. Zira Risale-i Nur meslek olarak sadece iman üzerine hareket etmiştir, bunun dışında dünya ve dünya hareketlerine ait bir hedefi olmadığı için, katıksız olarak iman ve İslâm namına gidiyor.

Bu sebepten dolayı, bu iman hareketine muhalif olmak zımnî olarak imana muhalif olmak demektir. Üstat Hazretleri bu manaya işaret için şöyle buyurmaktadır:

“Evet, yol iki görünüyor. Cadde-i kübrâ-yı Kur’âniye olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar, bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var.”(1)

İman ile küfür mücadele edip savaşırken, imana hizmet edenlere yardım edilmezse ve yalnız bırakılırlarsa, diğer cephenin yükü hafifleyeceği için dolaylı olarak karşı tarafa yardım edilmiş olur. Bu yüzden Üstad; ehl-i imanın ittifak edip, birlikte hareket etmesini ve birbirlerine manen kuvvet vermesini ikaz ediyor.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...