Çekirdekteki, hücredeki ve kuvve-i hafızadaki bilgiler İmam-ı Mübinin tecellileri; kainat ve insan da Kitab-ı Mübinin tecellileridir, denilebilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir bina düşünelim, bu binanın ilk merhalesi plan ve proje kısmıdır; binanın bütün ayrıntıları ve keyfiyeti öncelik olarak bu plan ve programda tayin ve tespit edilir. Bu kısımda işleyen sıfat, ilim ve akıldır ve bundan hasıl olan tasarımdır. Binanın kalıbı ve gövdesinden çok onun ilmi temeli ve tasarımı esastır. İşte binanın bu kısım ve merhalesine İmam-ı Mübin diyoruz.

Kainatta aynı bu bina gibi önce Allah'ın ilmi ezelisinde plan ve proje olarak vardı. Daha sonra kudret ve irade ile vücuda çıkacak olan kainat bu plan ve program üzere hareket eder onun çizdiği hattın dışına çıkamaz, daha çok kainatın mazi ve müstakbelini temsil eder, alemi şehadetten çok alemi gayba bakar.

Bir ağacın çekirdeği ve kökleri, insandaki hafıza kuvveti vesaire İmam-ı Mübini andırır, bunlara soyut kader nazarı ile bakabiliriz. Ya da kaderin ve İmam-ı Mübin denilen şeyin müşahhas ve maddi timsalleridirler.

Kitab-ı Mübin ise, o bina ve kainatın plan ve program kısmının, yani İmam-ı Mübin kısmının hayata geçirilmesi, harici bir vücut verilmesinin adıdır. Burada Allah'ın kudret sıfatı hükmeder ve iş görür; mazi ve müstakbelden ziyade şimdiki hale bakar; alemi gaybdan çok alemi şehadeti temsil eder. Binanın İmam-ı Mübin kısmını mühendis tayin eder, yani plan olarak çizer; binanın hayata geçirilmesi işini ise işçi ve ustalar yapar. Burada mühendis ilim sıfatı, usta ise kudret sıfatıdır.

Özet olarak İmam-ı Mübin, kaderin bir ismi ve unvanıdır, eşyanın yol haritasını çizer; Kitab-ı Mübin ise, kaderde tayin ve tespit edilmiş mukadderatların eşyada infaz edilmesi ve hayata geçirilme işlemidir.

Allah bu gibi anlaşılması zor soyut manaları akla yaklaştırmak için, benzerlerini mahlukat içinde bolca yaratmış ki insanlar ona kıyas ederek meseleyi kavrasınlar. Bu noktadan bakacak olursak, incir çekirdeği İmam-ı Mübine, bu çekirdekten çıkan incir ağacı ise Kitab-ı Mübine işaret eden bir levhadır. İnsan ve kainat, kalıp ve cesetleri itibari ile Kitab-ı Mübinin bir cüzü ve parçasıdır.

Risaleden okumak için tıklayınız:

- Mektubat, Onuncu Mektup, Birinci Sual.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...