"Kader ve İmam-ı Mübin" ile "Kaza ve Kitab-ı Mübin" münasebeti nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şu manadaki İmam-ı Mübin, kader-i ilahinin bir defteri, bir mecmua-i desâtiridir. O desâtirin imlasıyla ve hükmüyle, zerrat, vücud-u eşyadaki hidematına ve harekâtına sevk edilir."

"Amma Kitab-ı Mübin ise, âlem-i gaybdan ziyade âlem-i şehadete bakar. Yani, mazi ve müstakbelden ziyade zaman-ı hazıra nazar eder. Ve ilim ve emirden ziyade kudret ve irade-i İlahiyenin bir unvanı, bir defteri, bir kitabıdır. İmam-ı Mübin kader defteri ise, Kitab-ı Mübin kudret defteridir." (Mektubat, Onuncu Mektup)

İmam-ı Mübin kaderin bir ismi ve unvanıdır, eşyanın yol haritasını çizer. Bir ağacın çekirdeği ve kökleri İmam-ı Mübin’i temsil eder. İmam-ı Mübin, ilmî ve manevî olduğu için, ancak muhakeme ve tefekkür ile anlaşılır.

Kitab-ı Mübin ise, kaderde tayin ve tespit edilmiş mukadderatın eşyada infaz edilmesi ve hayata geçirilmesidir. Kitab-ı Mübin bedihîdir; gözle görülür, duygularla hissedilir. Bu açıdan bakıldığında İmam-ı Mübin kader defteri; Kitab-ı Mübin ise kaza defteridir. Risale-i Nur'un Kitab-ı Mübine getirdiği bu yeni yorum ışığında, kaza ile Kitab-ı Mübin aynı manada kullanılıyor diyebiliriz.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "İmam-ı Mübîn" ve "Kitab-ı Mübîn" ne demektir?

- Kitab-ı Mübin ve İmam-ı Mübin nedir, mahiyetleri nasıldır? (Video: Dr. B. SABAZ).

- Çekirdekteki, hücredeki ve kuvve-i hafızadaki bilgiler İmam-ı Mübinin tecellileri; kainat ve insan da Kitab-ı Mübinin tecellileridir, denilebilir mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...