"Kitab-ı Mübin'in mühim ve ince mes'eleleri olan nizam ve mizanı bilmez." ne demektir, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kâinatta her şeyin iki yüzü vardır; biri manevî sureti, diğeri ise maddî suretidir. Manevî sureti, kaderde takdir edilmiş olan plan ve programdır. Eşyanın bu yüzüne ve cephesine ne yazılmış ve ne takdir edilmiş ise, işler ona göre yaratılıyor. Bu yüzde hükmeden, Allah’ın ilm-i ezelisidir.

Eşyanın ikinci yüzü olan maddi sureti ise, kader ve ilimle çizilen plan ve programın, kudret sıfatı ile harice çıkması ve hayata mazhar olmasıdır. Kaderde ne yazılmış ise, kudret ona göre hareket eder ve ona göre işler.

Kader, eşyanın manevî suretinde, kudret ise, maddî suretinde hâkimdir. Kader, eşyanın manevî planını çizer, kudret ise, onu hayata geçirir ve tatbik eder.

Bu kâinat sarayı önce Allah’ın ilm-i ezelisinde plan olarak takdir edildi, sonra da o kader planına göre mahlûkat O’nun kudret ve iradesi ile vücuda çıkarıldı.

İmam-ı Mübin kaderin bir ismi ve unvanıdır, eşyanın yol haritasını çizer. Bir ağacın çekirdeği ve kökleri İmam-ı Mübin’i temsil eder.

Kitab-ı Mübin ise, kaderde tayin ve tespit edilmiş mukadderatın eşyada infaz edilmesi ve hayata geçirilmesidir.

"Arının dimağını, mikrobun gözünü tanzim eden Zât, senin ef'al ve a'malini mühmel, başıboş, hesabsız, kitabsız bırakmayarak İmam-ı Mübinde yazar. Ona göre muhaseben olacaktır." (Mesnevi-i Nuriye)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...