"Kudret-i İlahiyenin kavanin-i icraatına tebeddül ve tegayyür eden bir defteri olabilen ve pek yanlış ve hata olarak Tabiat namı verilen bir mecmua-i kavanin-i âdât-ı İlahiye...." tabiat kudret defteri; yani Kitab-ı Mübin mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kitab-ı Mübin, kainatın plan ve program kısmının yani İmam-ı Mübin kısmının hayata geçirilmesi, harici bir vücut verilmesinin adıdır. Burada Allah'ın kudret sıfatı hükmeder ve iş görür, mazi ve müstakbelden ziyade şimdiki hale bakar, alem-i gaybdan çok alemi şehadeti temsil eder.

Bir binanın plan ve proje kısmını mühendis tayin eder yani plan olarak o çizer, binanın hayata geçirilmesi işini ise işçi ve ustalar yapar, burada mühendis ilim sıfatı, usta ise kudret sıfatına kinayedir.

Tabiat dedikleri şeyi somut olarak ele alırsak, Kitab-ı Mübin soyut olarak değerlendirirsek İmam-ı Mübin olur. Çünkü tabiat harici varlığı olan bir şey değil, maddeci felsefenin kendi kafasında oluşturduğu bir kuruntudur. Lakin bu kuruntunun oluşmasında kaderin ince planının etkisi bulunuyor. Yani maddeciler kaderin manevi vücudunu hissediyorlar, ama göremiyorlar ve bu meçhul şeye de tabiat adını veriyorlar. Yani bizim kanaatimize göre tabiat hem İmam-ı Mübin hem de Kitab-ı Mübini anımsatan ve ona işaret eden bir maddeci tasavvurdur.

Zaten İmam-ı Mübin ile Kitab-ı Mübin ayniyete yakın bir misliyeti içinde barındırıyor. Bir takım müfessirlerin ikisine aynı demesi de buradan ileri geliyor. Risale-i Nur'da bu husus şu şekle ifade ediliyor:

"Kur'ân-ı Hakîmde İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin mükerrer yerlerde zikredilmiştir. Ehl-i tefsir 'İkisi birdir'; bir kısmı 'Ayrı ayrıdır' demişler. Hakikatlerine dair beyanatları muhteliftir. Hülâsa, 'İlm-i İlâhînin ünvanlarıdır.' demişler."(1)

(1) bk. Mektubat, Onuncu Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...