Celcelutiye'nin vahiy yolu ile Efendimize yeşil atlas üzerine yazılı olarak geldiğini yazmışsınız, ancak sahifeyi Hz. Ali’nin aldığını yazıyorsunuz. Efendimize inen sahifeyi Hz. Ali neden almıştır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamber Efendimiz (asm), ashabı içinde birçok sahabeye kabiliyeti doğrultusunda vazifeler tevdi etmiştir. Peygamberimiz (asm) her işin ehlini tespit edip o işi ona havale etmiştir. Siyasi işlerde Amr ibn-i As, askeri işlerde Halid bin Velid, sır saklamada Hazreti Huzeyfe...

"Her ümmetin bir emini vardır benim ümmetimin emini ise Ebû Ubeyde b. el-Cerrah’tır."(1)

"Ben ilmin şehriyim, kapsısı ise Ali (r.a)'dir."(2)

sözünden de anlaşılacağı gibi, Celcelutiye’nin tanzim ve sonraki nesillere aktarılması vazifesi ona tevdi edilmiştir. Bu meseleye, bu duanın sonraki kuşaklara naklini en güzel bir surette yapacak kişinin tespiti ve ona tevdi edilmesi, diye bakmak lazımdır.

Celcelutiye'nin Arapça yerine Süryanice olmasının bir hikmeti şu olabilir:

Süryanice daha önceleri bir vahiy dili idi. Sonra nübüvvet Hazreti İsmail (as)‘ın neslinden gelen Peygamberimize (asm) geçince, o dil unutulma riski ile karşı karşıya kaldı. Bu yüzden unutulmamak için bu dua o dil üzere gelmiş olabilir.

İkinci olarak Süryanice vird ve dua açısından çok akıcı ve zengin bir dil olmasından, Celcelutiye bu dil ile gelmiş olabilir. Süryanice, Aramicenin bir lehçesidir.

Dipnotlar:

(1) bk. Tirmizi, Menakıb 33.
(2) bk. el- Cami’us-Sağir, 1/415, Sevaiku'l-Muhrika 73; Tehzibu't-Tehzib 6/320; Müstedrek-i Hâkim 3/126.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

iskenderuni
Ben de zaman zaman Celcelutiye munacatini okuyorum. Fakat bir kisim esma-i ilahiye haric asil metin Arapca. Mahdut Arapca bilgimle bile cok cumleler anlasiliyor. Bununla ilgili olarak Sekizinci Sua'da "Imam-i Gazali İmam-ı Nureddin'den ders alarak bu Celcelûtiye'nin hem Süryanî kelimelerini, hem kıymetini ve hâsiyetini şerh etmiş. Dördüncü Remiz İmam-ı Ali (r.a.) Siracü'n-Nur'dan haber verdikten sonra, yine otuz üç ve bir cihetle otuz iki adet Süryanîce esmâyı tâdâd ederken..." gibi ibareler var. Bunlardan da anlasilan Suryanice asil metnin dili degil de kasidede gecen Esma'nin dili.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...