Sekizinci Şua

İçerikler


 1. "Bir kısım risaleleri ihtiyarım haricinde yazdığım gibi Risale-i Nur'un ehemmiyetini zikretmekte ihtiyarsız hükmündeyim." Tahdis-i nimet ile kibir farklı mı; mütevazi mi olmak gerek?

 2. "...o risalenin fevkalâde ehemmiyetini ve gayet muhkem olduğunu ve o zamanın dumanlı karanlıklarını izale eden bir Leyle-i Berâtın bir kandili hükmünde bulunmasına ve haşir ve kıyametin bir alâmeti olan duhan..." Burada geçen duman ve duhandan maksat ne?

 3. "Hem İmam-ı Ali (ra) onuncu mertebe-i tadadında onuncu sure olarak ve kıyamet ve Leyle-i Berata bakan..." Devamıyla izah eder misiniz?

 4. "On Dördüncü Mektup noksan kaldığını unutmuştum. Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) aynı sûreyi iki defa tekrar etmesiyle tahattur ettim ve işârâtındaki dikkatine hayran oldum." İzah eder misiniz?

 5. "İmtiyazlı hassasıاَللهُ اَكْبَرُ den iktibasen celâl ve kibriya,بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ den istifâzaten merhamet ve şefkat,وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ den..." Kelime-i tevhid ve ism-i azam cilvesinin Allahü ekber ve celal ile alakası nasıl?

 6. "Bâki kalan iki şahıs ise ellerinden gelse tamire çalışacaklar." cümlesini izah eder misiniz?

 7. "Süfyaniyetin dört rüknünden en kuvvetlisi ve dehşetlisi bütün bütün çekildi. Kabir altında azap çekiyor. Ve en büyüğü dahi alâkası bilfiil çekilmiş, Mason komitesinin mahkûmu ve âleti olup azabıyla meşguldür..." Açıklar mısınız?

 8. Süfyaniyetin Dört Rüknü Kimlerdir?

 9. Risalelerde "Kur’ân’ın kırk vech ile mu’cize olduğu" geçmektedir. Oysa Allah kelamının, her harfinin bile mucize olması gerekmez mi?

 10. Bazıları, Üstad'ın, "Âyetü’l-Kübrâ hakkı için" ifadesini ölçü alıp, ondan şefaat beklediğini öne sürerek Onun gizli şirkle suçlamaktalar. Bu tür kişilere nasıl cevap verebiliriz?

 11. Kaside-i Celcelutiye`nin 67. beyti hangi risaleye işaret ediyor?

 12. Sekine Duası'nda yer alan ayetlerin sıralanışının mahiyeti ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Yani bu ayetlerin duadaki sıralama ile okunmasının bir manası var mıdır?

 13. Celcelutiye'nin vahiy yolu ile Efendimize yeşil atlas üzerine yazılı olarak geldiğini yazmışsınız, ancak sahifeyi Hz. Ali’nin aldığını yazıyorsunuz. Efendimize inen sahifeyi Hz. Ali neden almıştır?

 14. Hazreti Ali Arap olduğu ve Arapça konuştuğu halde, Celcelutiye'si neden Süryanice? Ayrıca Celcelutiye'nin vahiy olmasını açıklar mısınız?

 15. Celcelutiyye Kasidesinden hadis kitapları niçin bahsetmiyor? Bu kasidede; dağa okunsa dağ parçalanır, denize okunsa deniz dönüşür, gibi ütopik ve daire-i aklın haricinde ifadeler var. Üstad gibi ehl-i tahkik biri bu kasideyi nasıl benimser?

 16. "Her mü’min, tek başıyla dalâletin cemaatle hücumuna mukavemet ettirecek gayet kuvvetli bir iman-ı tahkikî lâzımdır..." Devamıyla izah eder misiniz?

 17. "Hizmet-i imaniye itibarıyla âdetâ birer gizli kutup gibi, mü'minlerin mânevî birer nokta-i istinadı olarak, bilinmedikleri ve görünmedikleri ve görüşülmedikleri halde..." İzah eder misiniz? Nur talebeleri az çok biliniyor ve tanınıyor?

 18. "Benim için medâr-ı fahr ve gurur olacak bir liyakatim ve istihkakım olmadığını kasemle itiraf ediyorum." Bu sözleri söyleyen biri, başkalarını irşat etme hakkını kendinde nasıl görebilir?

 19. "Daha çok karineler ve birer Söze işaret eden münasebetler var. Fakat gizli ve ince olduklarından zikredilmedi..." Buranın haşiyesindeki ayetler; neden öncekiler gibi açıklanmamış?

Yükleniyor...