Cenab-ı Hakk'ın "Banî" isminin bizdeki ve kâinattaki tecellisi nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Banî: Kelime olarak kurucu, yapan, yapıcı, yaptırıcı, bina eden mânalarına geliyor.

Kâinatı bir binaya benzetirsek, bunun Bânîsi yani bina edeni Allah’tır. İnsanın hem maddî hem manevî cephesini bir binaya benzetirsek, yine bu binanın Bânîsi Allah’tır. Bu ölçüyü bütün mahlûkata tatbik etmek mümkündür. Her bir bitki hayvan ve cansız varlıklar mükemmel şeklinde bina edilmişler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...