Cenab-ı Hakk'ın "Banî" isminin bizdeki ve kainattaki tecellisi nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Banî: Kelime olarak kurucu, yapan, yapıcı, yaptırıcı, bina eden manalarına geliyor.

Kainatı bir binaya benzetirsek, bunun Banisi yani bina edeni Allah’tır. İnsanın hem maddi hem manevi cephesini bir binaya benzetirsek, yine bu binanın Banisi Allah’tır. Bu ölçüyü bütün mahlukata tatbik etmek mümkündür. Her bir bitki hayvan ve cansız varlıklar mükemmel bir bina edasında ve şeklinde inşa edilmişler.

Banî ismi aslında Allah’ın yedi sabit sıfatının tecellisine genel bir unvan gibidir. Mesela bir çiçeği ilim sıfatı planlar, irade sıfatı seçer kudret sıfatı yaratır; bunların genel manalarından mürekkep olan inşa ve var etme işlemine Banî deniliyor.

Nasıl bir usta binayı inşa ederken ilim, irade ve kudreti ile inşa ediyorsa, aynı şekilde Allah da mahlukatı inşa ederken ilim, irade ve kudret sıfatı ile inşa eder; bu inşa işi üç sıfattan farklı bir mana olduğu için Banî ismi ile tarif ediliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...