Dördüncü kısım amelelerin "derecât ve rütbelerine göre, derece derece maaşları" olmasının sebebi nedir, neden değişik maaş?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu dersteki derecat ve rütbeler ve onlara bağlı olarak değişen maaşlar, insanların dünyadaki maişetleriyle ilgilidir. Her insan, sahip olduğu bilgiye, servete, makama, rütbeye ve görev yaptığı mesleğe göre bu dünya hayatından istifade etmektedir.

Ahiretteki makamlar için de benzer bir durum söz konusudur. Ahirette de insanlar, imanlarına, ihlaslarına, salih amellerine ve takvalarına göre derece alacaklar ve o ebediyet yurdundaki uhrevî nimetlerden istifade edeceklerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...