Yedinci Asıl'da nazara verilen teşbihlerle işin mantığını anlayabiliyoruz. Ancak bu Yedinci Asıl ile Üçüncü Dal’a konu teşkil eden sualin münasebetini nasıl kurabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Verilen misaller, sualle doğrudan bir alakası yoksa da konunun anlatım tarzı ve daha iyi anlaşılması açısından bir benzerlik olduğu söylenebilir. Buradaki asıl maksat, konunun esası olan hadislerdeki teşbih ve temsillerin yanlış anlaşılması durumunda nasıl bir hataya düşüleceğine ve sahih hadislerin inkârına nasıl yol açacağına açıklık getirmektir.

Burada, hadislerde teşbih ve temsillerle anlatılan konulara açıklık getiriliyor. Böylece, Yedinci Asıl’da misal olarak verilen hadislerin tarihte ve günümüzde yanlış anlaşılması dikkatlere sunularak, Üçüncü Dal’daki konularla alakalı hadislerin de yanlış anlaşıldığı izah edilmiş oluyor. Çünkü bilinmeyen şeylerin, bilinen şeylerle izah edilmesi daha ikna edicidir ve belağata daha mutabıktır.

"Dünyanın öküz ile balığın üzerinde olması" benzetmesi, yanlış anlaşıldığında ne gibi hatalara düşüleceği malumdur. İşte kıyamet alametleriyle alakalı hadisler de iyi anlaşılmazsa, ne kadar büyük hatalara düşülebilir.

Kıyamet alametleriyle alakalı rivayetler, Risale-i Nur’un değişik yerlerinde, bilhassa Beşinci Şua’da izah edilmiştir.

Mesela rivâyetlerden, "deccal çıktığında bütün dünyanın işiteceğini, kırk günde dünyayı gezeceğini, harikulâde bir eşeğe sahip olduğunu" öğreniyoruz.(1)

Beşinci Şuâ’da ifade edildiği gibi, deccal zamanında haberleşme ve seyahat vasıtaları o derece gelişir ki, bir hadise bir günde bütün dünyada işitilir. Ve bir adam kırk günde dünyayı dolaşır.

Resul-i Ekrem Efendimiz (asm) bu gibi hadis-i şerifleriyle asırlar öncesinden tren, otomobil, otobüs ve uçak gibi vasıtaların keşfedileceğini mucizevi bir şekilde haber vermiştir.

1) bk. Kenzü'l-Ummal, 14/330.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...