"Çendan fikrini tenvir etmek istedim. Başka bir mânâ daha karıştı." Seyrani'nin şefkat tokadındaki bu ifadeleri nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Seyrânî’dir. Bu zat, Hüsrev gibi Nur'a müştak ve dirayetli bir talebemdi. Esrar-ı Kur’âniyenin bir anahtarı ve ilm-i cifrin mühim bir miftahı olan tevafukata dair Isparta’daki talebelerin fikirlerini istimzaç ettim. Ondan başkaları kemâl-i şevkle iştirak ettiler."

"O zat başka bir fikirde ve başka bir merakta bulunduğu için, iştirak etmemekle beraber, beni de kat’î bildiğim hakikatten vazgeçirmek istedi. Cidden bana dokunmuş bir mektup yazdı. 'Eyvah!' dedim, 'bu talebemi kaybettim.' Çendan fikrini tenvir etmek istedim. Başka bir mânâ daha karıştı. Bir şefkat tokadını yedi. Bir seneye karib, bir halvethanede (yani hapiste) bekledi."(1)

Esas ismi Mehmed Gezgiç olan bu zat 1896'da Isparta'da doğmuştur.

Tokat yiyen Seyrani, tevafuk yoluyla ortaya çıkarılacak olan Kur’an’ın icaz parıltılarının gün yüzüne çıkmasına engel olmaya çalıştığı için tokat yemiştir.

Asıl hatası bu olmakla birlikte, bir de başka bir kusuru bulunuyor; bu kusuru hakkında şu söylenmektedir:

"Bir merak saikasıyla Rumların terk ettikleri gömülü altın hazinelerini bulmak için uğraşmaya başlamıştı. Bunun için de cinlerle irtibat kurmaya çalışmıştı. Bu hususta Hazret-i Üsta'da da bazı sualler sormuştu. Fakat Üstad daha evvelleri de aynı mevzuda uğraşmaması için kendisini ikaz ederek, suallerine cevap vermemişti. Kendisi ise yine cinlerle uğraşarak altın bulma işine devam etmişti. Sonra durumu adliyeye intikal etmiş ve bir sene kadar hapis yatmıştı."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Onuncu Lem'a.
(2) bk. Son Şahitler, II/58.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...