"Fakat derd-i maişet zaruretiyle kendini mecbur bilip, gizli dava vekâletine teşebbüs etti. Birden bir şefkat tokadı daha yedi." Dava vekaleti nedir, neden tokat sebebi oluyor, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Dava vekâleti” bugünün ifadesi ile avukatlık demektir. O dönemde Risale-i Nurlar dinsizlik akımına karşı çıkan en büyük iman hareketi idi; talebeleri de gayet az, zayıf ve fakir kimselerden oluşuyordu.

Risale-i Nurlar el yazısı ile çoğaltılıp Anadolu’ya dağıtılıyordu, bu da ciddi bir gayret, azami bir ihlas, büyük bir fedakârlık gerektiriyordu. Bu yüzden de sayıları çok az olan hadimlerinin başka şeylerle iştigal etmemeleri icabediyordu. Bunun içibdir ki, bu davaya gönül vermiş talebeler dört elle Risale-i Nur'a hizmet ediyor, başka şeylerle meşgul olmuyorlardı. Bu mühim vazifeyi ihmal edenler şefkat tokatları ile ikaz ediliyor ve vazifelerine dört elle sarılıyorlardı.

"...Fakat derd-i maişet zaruretiyle kendini mecbur bilip gizli dava vekaletine teşebbüs etti. Birden bir şefkat tokadı daha yedi. Kalemi tutan parmağı, muvakkaten kırıldı. Bu parmakla hem dava vekaleti yapmak hem Kur'an'ı yazmak olmayacak diye lisan-ı mana ile ihtar edildi." (Lem'alar, Onuncu Lem'a.)

ifadeleri de bu inceliğe işaret ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...