"Fakat derd-i maişet zaruretiyle kendini mecbur bilip, gizli dâvâ vekâletine teşebbüs etti. Birden bir şefkat tokadı daha yedi." Dava vekaleti nedir, neden tokat sebebi oluyor, izah eder misiniz?

Soru Detayı

Fakat derd-i maişet zaruretiyle kendini mecbur bilip gizli dava vekaletine teşebbüs etti. Birden bir şefkat tokadı daha yedi. Kalemi tutan parmağı, muvakkaten kırıldı. Bu parmakla hem dava vekaleti yapmak hem Kur'an'ı yazmak olmayacak diye lisan-ı mana ile ihtar edildi. Dava vekaletine teşebbüsünü bilmediğimiz için parmağına hayret ediyorduk. Sonra anlaşıldı ki: Kudsî, safi hizmet-i Kur'aniye, gayet temiz kendine mahsus parmakları başka işe karıştırmak istemiyor. Her ne ise... Hulusi Lemalar[Y] - 50 dava vekaleti tam olarak nedir, o niye tokat sebebi oluyor? izah eder misiniz

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Dava vekaleti” bugünkü ifadesi ile avukatlık demektir. O dönemde Risale-i Nurlar dinsizlik akımına karşı çıkan en büyük iman hareketi idi. Ve bağlıları gayet az, zayıf ve fakir kimselerden oluşuyordu.

Risale-i Nurlar el yazısı ile çoğaltılıp Anadolu’ya dağıtılıyordu, bu da ciddi bir gayret azami bir ihlas gerektiriyor ve az olan hadimlerinin başka şeylerle iştigal etmemesini gerektiriyordu. Bu yüzden bu işe gönül vermiş talebeler dört elle Risale-i Nura hizmet ediyor, başka şeylerle oyalanmıyorlardı. Şayet oyalananlar olursa şefkat tokatları ile geri vazifelerine döndürüyorlardı.

“Fakat derd-i maişet zaruretiyle kendini mecbur bilip gizli dava vekaletine teşebbüs etti. Birden bir şefkat tokadı daha yedi. Kalemi tutan parmağı, muvakkaten kırıldı. Bu parmakla hem dava vekaleti yapmak hem Kur'an'ı yazmak olmayacak diye lisan-ı mana ile ihtar edildi.”(1)

ifadeleri de bu inceliğe işaret ediyor.

(1) bk. Lem'alar, Onuncu Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...