"Cümle-i fiiliyeye tercihan cümle-i ismiyenin ihtiyar edilmesi, basar ile görünen delillerin sabit olduklarına; kalb veya sem' ile alınan deliller ise, müteceddid ve gayr-ı sabit olduklarına işarettir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Göz ile görünen şeyler, genellikle kalp ile alınan ve kulak ile işitilen şeylere nispetle daha sabit, daha az değişkendir. Her gün sabah evden çıktığımızda gördüğümüz şeyler genellikle aynıdır, ama işittiğimiz ve kalbimizin duygusal ve düşünsel yapısı değişkendir. O gün başımıza gelen hadiseler kalp ve kulak dünyamızı sürekli hâlden hâle dönüştürür. Yani kalp ve kulak göze nispetle daha değişkendir.

Fiil cümlesi, fiille başlar, işlenen, işlenmekte veya işlenecek olan bir işi anlatır. Görüldüğü gibi fiil cümlesinde bir değişkenlik hükmediyor ve bu yüzden gözün gördüğü şeylerin sabit olma manasına işaret kabiliyeti bulunmuyor.

İsim cümlesi, bir durumu, bir varlığın nasıl olduğunu haber verir, bir hüküm bildirir, umumiyetle isim cinsinden bir kelime ile başlar. Yani isim cümlesi, durumu olduğu gibi aktarma esasına dayandığı için, tabiatı gereği daha sabit, daha durağan bir cümle yapısına sahiptir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...