"Çünkü cüz’î fazilette ve hususî bir kemâlde, mercuh, râcihe tereccuh edebilir." cümlesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mercuh: Makam ve fazilet noktasından altta olan; başkası ona tercih edilen demektir.

Racih: Makam ve fazilette üstte olan; üsrün olan demektir.

Ama bu üstünlük her noktada ve her alanda değil, genel ve ekseriyet noktasındadır. Öyle ise bazı özel noktalarda ve cüzi sahalarda, alt makamda olan üst makamda olana üstün gelebilir. Alt makamda olanın hususi ve cüzi noktalarda bu üstün gelmesi, genel üstünlük manasına zarar vermez.

Mesela; İmam Gazali genel manada sahabelere yetişemez; ama bazı hususi ve cüzi noktalarda bazı sahabelerden üstün olabilir. Yani mercuh olan İmam Gazali, racih olan sahabelere hususi noktalarda tereccüh edebilir, yani üstünlük sağlayabilir.

Hususi noktalara, talebe çokluğunu ya da eserleri örnek olarak verebiliriz. Sahabeler içinde bir iki talebesi olanlar varken, İmam Gazali'nin milyonlar talebeleri var mesela...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

vuslatinur
teşekkürler.......
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
yağız22
Hani, kemmiyet önemli değil keyfiyet önemliydi? Bir dediğiniz bir dediğinizi tutmuyor. İmam Gazali'nin talebe çokluğu, Sahabenin talebesi ile kıyaslanabilir mi? İmam Gazali ile Sahabenin kıyaslanamayacağı gibi. Hatırladığım kadarıyla, İmam Rabbani (k.s) Mektubat eserinde bir insanın bazı özellikleri Peygamberlerden üstün olabilir demişti. Bediüzzaman gibi hata etmiş bence. Kanuni Sultan Süleyman, yönettiği insan sayısı ve toprak egemenliği bakımından, Hz.Ebu Bekir Efendimizden üstün derseniz işin içine üstünlük katarsanız, A.b.d başkanı yönettiği insan, teknoloji, bilim, cep telefonu,bilgisayar, araba, uzay vs. ile Kanuniye bin basar çünkü Kanuni şu asrın çocuğunun bile bildiği cep telefonunu hele akıllısını hiç görmemiştir. Bu durumda A.b.d başkanı hususi özellikte bırakın Hz. Ebu Bekir Efendimizi haşa Peygamberlerden bile üstün demiş olursunuz. Maalesef bana bu cümleleri düşündürüp yazdırdınız ya yazıklar olsun size. Edison ampülü buldu, milyarlarca insan bundan faydalanır,faydalandı ve daha da faydalanacak o halde Edison hususi fazilette üstün mü? Hem de Kimlerden. Gardaş, gardaşın boynundaki akrebi gösterir. Bu hatası ne İmam Rabbanı(k.s) ne de Bediüzzaman'a olan sevgimi gram eksiltir. Ama siz zaten hatası yok diyeceksiniz hatası var deseniz sevginiz azalabilir. Çünkü, kusursuz noksansız ve hatasız bir tek Allah'tır ve başka hatasız olan belki Allah'ın hata yapmasına izin vermediği meleklerdir. “Ashabıma sövmeyin; sizden birisi Uhud Dağı kadar altın bağışlasa, Ashabımdan birinin bir avuçluk bağışının yerini tutmaz” (Buhari, Fedâilü Ashâbi’n-Nebî: 5; Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe: 221, 222; Ebû Dâvud, Sünnet: 10; Tirmizi, Menâkıb: 58; İbn-i Mâce, Mukaddime: 11; Müsned, 3:11.)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Kardeşim Edison bilim adamlığı konusunda Sahabeden üstündür. Ama iman, ahlak, fazilet, kulluk açısından sahabenin yanına bile yaklaşamaz. Sahabe her alanda (maddi ilimler açısından) en üstündür demek bağnazlık ve cahillekten başka bir şey değildir. Kanuninin saltanat alanı dört halifenin saltanat alanından üç kat daha büyük bunu inkar mı edeceksin. Kanuni daha fazla toprak yönetiyor diye manen sahabeden daha mı üstün olur bunlar zırvalık akıl yürütememe hastalığıdır. Eyyübül Ensari hazretleri İstanbul'u fethedemedi ama Sultan Mehmet Han fethetti. Şimdi Fatih Sultan haşa Eyyübül Ensari hazretlerinden daha mı faziletli elbette değil.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...