"Dalâlet ve şer ve musibetler ve mâsiyetler ve belâlar gibi bütün çirkinliklerin esası, mayası ademdir, nefiydir." Musibetin ademle irtibatını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Musibetlere "ademî" denilmesi; tahrip ve yıkım noktasındandır. Ve bu tahrip ve yıkımın kısa ve anlık bir zamanda vuku bulmasına binaen, kinaye olarak ademî denilmiş.

Mesela; insanlık büyük çaba ve gayretlerle yüz yılda bir şehir oluşturur, bu şehir bir depremle beş on dakikada yok olur gider. Depremin bu yıkıcılığı ve kısalığı ademi anımsattığı için ademî deniliyor. Yoksa depremin oluşmasındaki maddi sebepler yok sayılmıyor.

Yine bir ağacın yetişmesi ve büyümesi yıllar alırken, yakılması ve kesilmesi bir iki dakikalık iştir. Şerde ve ademde bir şartın olmaması yeterli iken, hayırda ve vücutta bütün sebep ve şartlarının bir arada olması gerekiyor. Ağacın yetişip büyümesi hayır ve varlık iken, kesilmesi ya da yakılması şer ve ademîdir denilmiştir.

Özet olarak, musibetler bizzat ademî değil, neticeleri noktasından ademîdirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

mustafa kayapalı
Deprem, binanın yıkılması gibi olaylar bir anda olsa bile her musibet anlık olmuyor. Bir hastalık aylarca sürebiliyor. Afrika da açlık yıllarca sürüyor.Başka örnekler de verilebilir. O zaman musibetin ademi olmasının başka bir manası olması gerekmez mi?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Hastalığın devamlı olması bir meşiet-i İlahidir. Hastalığın İlahi irade tarafından devam ettirilmesi hastalığın ademi olmasına bir zarar vermez.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...