"Demek, nizamı nizam eden, saadet-i ebediyedir. Öyle ise, nizam-ı âlem, saadet-i ebediyeye işaret ediyor." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İnsan, ebed için yaratılmıştır. Onun hakikî lezzetleri, ancak marifetullah, muhabbetullah, ilim gibi umur-u ebediyededir."(1)

Kâinat ağacının meyvesi olan insan bu dünya için yaratılmış olamaz. Çünkü meyve, ağaç ötesi içindir. Âhiret olmasa, bu insan meyvesi, kendi ağacı içinde defnedilmiş gibi olur.

İnsanın kalbini, aklını ve vicdanını dünya hayatı doyurmaz. Onun hakikî lezzetleri “ancak marifetullah, muhabbetullah, ilim gibi umur-u ebediyededir.” İnsan bu ulvî değerlerde terakki etmekle Üstadımızın ifadesiyle “cennete layık bir kıymet” almış olur.

Kısacası, kâinattaki nizam insanı netice vermekte ve insanın cennete layık bir kıymet almasıyla da kâinat bir mâna kazanmaktadır. Aksi halde; kâinattaki nizam, esassız ve mânasız olur.

“Öyle ise, nizam-ı âlem, saadet-i ebediyeye işaret ediyor."

(1) bk. İşârâtü’l- İ'caz, Bakara Suresi 25. Ayet Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...