"Derd-i maişet belasıyla biçare hocaları dairelerine çekip, Nurlardan uzaklaştırıyorlar..." İlmi heyet kimlerdir, neden Nurlardan uzak tutmaya çalışıyorlar?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Birincisi: Resmen iki büyük merkezde, iki heyet-i ilmiye, beyanı münasip olmayan çok esbaba binaen, her vesile ile hoca kısımlarının Risale-i Nur’dan çekilmeleri için çok vasıtaları istimal ediyorlar. Memuriyet gibi derd-i maişet belasıyla biçare hocaları dairelerine çekip, Nurlardan uzaklaştırıyorlar. Biçare hocalar, Nurların kıymetini bilmiyorlar değil; belki derd-i maişet veyahut o heyet-i ulemadaki büyük hocalara itimad edip ve kendi tahsil ettiği ilm-i dinî kendi imanını kurtaracak derecesindedir zannıyla lakayt kalıp, ruhsatla amel etmeye kendine fetva buluyor." (Emirdağ Lâhikası-I, 160. Mektup)

İlmi heyet o zamanki Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olan Din İşleri Yüksek Kuruludur. Bu kuruldaki hocalar diyanete bağlı olan imam ve müezzinlerin amiri konumunda oluyorlar.

O dönemin siyasi görüşü, Din İşleri Yüksek Kurulu üzerinde baskı yaparak Risale-i Nur'un aleyhine korku yaymaya çalışıyorlar. Yani imam ve hocalara "şayet Risale-i Nur'a yardım ederseniz görevinizden olursunuz" diye yaygara koparıyorlar. İşte derdi maişet kısmı buna işaret ediyor.

Diğer yandan "Bizim hocalarımız ve âlimlerimiz çoktur, Risale-i Nur'a ne gerek var." diyerek de propaganda yapıp Risale-i Nur'a set çekmeye çalışılmış ve hocaların Risale-i Nur'a mesafeli kalmaları sağlanmıştır. Aslında işi bilenler Risalelerin tesir ve ehemmiyetini bilmekle birlikte, böyle bir zorlamadan dolayı uzak tutulmuşlardır.

İşi tam bilmeyen ve alışma döneminde olanlar ise, bu propagandalar ile zannetmişler ki, bu ilim ve yaşayış şekliyle imanımızı kurtarabiliriz. Oysa bu ahir zamanda dinsizlerin propagandaları, oyunları ve teknikleri şimdiye kadar bilinenden farklı olduğu için, bunlara karşı koymak ancak Kur'anın bu zamana ilaç olan yöntemelerini içeren Risale-i Nurlarla mümkündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...