"Kur’ân’ın hemen üçten birisi haşirdir." İle "Kur'ân'ın dörtten birisi haşir ve âhirettir." Cümlelerinde rakamların farklı olmasını nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Başta Kur'ân-ı Mucizü'l-Beyânın hakkaniyetini ispat eden bütün mucizeleri, hüccetleri ve hakikatleri birden hakikat-i haşriyenin tahakkukuna ve vukuuna şehadet edip ispat ederler. Çünkü, Kur'ân'ın hemen üçten birisi haşirdir. Ve ekser kısa sûrelerinin başlarında gayet kuvvetli âyât-ı haşriyedir. Sarîhan ve işareten binler âyâtıyla aynı hakikati haber verir, ispat eder, gösterir."(1)

"Ve madem Kur'ân'ın dörtten birisi haşir ve âhirettir ve bin âyâtıyla onun ispatına çalışır ve onu haber verir; elbette Kur'ân'ın hakkaniyetine şehadet ve delâlet eden bütün hüccetleri ve delilleri ve burhanları, dolayısıyla âhiretin vücûduna ve tahakkukuna ve açılmasına dahi delâlet ve şehadet ederler."(2)

On Birinci Şua'da, haşirden bahseden ayetlerin sarih ve zahir manaları dikkate alınıyor. Yani haşirden sarih ve zahir bahseden ayetler dörtte birdir; bu da bin altı yüz küsur ayet eder. Dokuzuncu Şua'da ise ayetlerin daha çok işarî ve remzi bir şekilde haşre işaretleri ifade ediliyor ki; bu da rakam olarak iki bin iki yüz küsura çıkıyor. Böyle bir incelikten dolayı rakamlar farklı olarak ifade ediliyor.

Kur’an ayetlerinin üçte biri haşirden, yani ahiret hayatından bahsediyor. Kur’an ahiret hayatına o kadar çok tahşidat yapıyor,ki, haşre yani yeniden dirilişe o kadar ehemmiyet veriyor ki, ayetlerinin üçte birini bu hususa tahsis ediyor.

Bu ayetlerden bazılarını numune olarak takdim edelim:

"Ve şüphesiz senin Rabbin, O, onları haşredecektir. Gerçekten O, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir." (Hicr Suresi, 15/25)

"Allah, kimi hidayete erdirirse, işte o, hidayet bulmuştur, kimi saptırırsa onlar için O'nun dışında asla dostlar bulamazsın. Kıyamet günü, biz onları yüzükoyun körler, dilsizler ve sağırlar olarak haşrederiz. Onların barınma yerleri cehennemdir; ateşi sükûn buldukça, çılgın alevini onlara arttırırız."(İsra Suresi, 17/97)

"Andolsun Rabbine, biz onları da şeytanları da mutlaka haşredeceğiz, sonra onları cehennemin çevresinde diz üstü çökmüş olarak hazır bulunduracağız."(Meryem Suresi, 19/68)

"Kim de benim zikrimden yüz çevirirse, artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. O da (şöyle) demiş olur: Ben görmekte olan biriyken, beni niye kör olarak haşrettin Rabbim?" (Tâhâ Suresi, 20/124, 125)

"O gün, onların hepsini bir arada toplayacak (haşredecek), sonra meleklere diyecek ki: Size tapanlar bunlar mıydı?" (Sebe Suresi, 34/40)

"İnsanlar haşrolunduğu (biraraya getirildiği) zaman, (Allah'tan başka taptıkları) onlara düşman kesilirler ve (kendilerine) ibadet etmelerini de tanımazlar."(Ahkaf Suresi, 46/6)

"O gün yer, onlardan çatlayıp ayrılır da (onlar,) hızla koşarlar. İşte bu, bize göre oldukça kolay olan bir haşir (sizi bir arada toplama)’dır." (Kaf Suresi, 50/44)

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, Dokuzuncu Şua, İkinci Nokta.
(2) bk. a.g.e., On Birinci Şua, Yedinci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...