Dokuzuncu Mektup neden "Saniyen" ile başlıyor; "Evvelen / Birincisi" yok mu?..

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Buradan oraya gelen mektupları, mübareklerin heyeti bir risale şeklinde toplanmasını ve Hüsrev de cüz’î ve hususî bazı cümlelerini ve lüzumsuz bazı fıkralarını tayyetmeyi, Hâfız Ali ve Sabri’ye havale etmiş olduğunu yazıyorsunuz. O, Risaletü’n-Nur hakkında kerametli ve dikkatli ve isabetli ve keskin Hüsrev’in nazarı doğrudur. Bâki bir eserde muvakkat ve cüz’î ve hususî kelimeler tayyedilse daha iyidir.”(1)

Yukarıdaki ifadelerden anladığımız kadarı ile mektupların tamamı neşredilmemiştir. Dokuzuncu Mektub'un "Evvelen" kısmı, Üstadımızın bizzat tashih ve tensib ettiği şekliyle Mektubat'ta ve başka risalelerde neşredilmemiştir.

Fakat bu kısım mektublardan bir kısmı “gayri münteşir / yayınlanmamış” tarzda bazı Nur Talebelerinde bulunuyor. Biz Müellif-i Muhterem’in bizzat kendisinin tashih ve tensib ederek tab’ettirdiği Külliyatı esas alıyoruz.

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (35. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

saddam

hocam bu mektuba nasıl ulaşa bilirim.

Değerli Kardeşimiz; okumak için tıklayınız. Selam ve dua ile...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...